понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителната агенция по горите получи фотокапани за наблюдение на животинските видове
НОВИНИ

ЕК прие нови насоки за подкрепа на действията засаждане на дървета и защита на старите гори

 

Европейската комисия прие нови насоки в подкрепа на засаждането на нови дървета и в подкрепа на старите гори, информира AG-Press.eu. Имаме нужда от помощта на всички, за да излекуваме белите дробове на Европа. Днешните насоки ще помогнат за постигането на две ключови цели – от една страна, да защитим нашите първични и стари гори, от които са останали толкова малко в Европа, и от друга, да увеличим броя и качеството на горите, като следваме Принципът на „правилното дърво на правилното място“. Засаждането на дървета може да засили чувството за общност и ще позволи на поколения европейци да се радват на зелено наследство за години напред>“, заяви по този повод комисарят по околна среда Виргиниус Синкявичюс.

Тези проекти подкрепят усилията на местни организации и институции в реализиране на проекти по залесяване и реализиране на гори, както и ангажимента на ЕК за подобряване състоянието на залесената площ на ЕС както в количествено така и в качествено отношение.

Насоките за дефиниране, картографиране, мониторинг и стриктна защита на първичните и старите гори в ЕС предоставят практически насоки на лицата, вземащи национални политики и решения, които ще им позволят ефективно да идентифицират и защитят останалите първични и стари гори в ЕС.

 

Още
НОВИНИ

Депутатите отхвърлиха лобистки промени в закона за горите след оживена дискусия и проява на разум

 

Депутатите от земеделската комисия отхвърлиха късно снощи текстове за лобистки промени в закона за горите, след близо двучасово оживено обсъждане, прекъснато от почивка за прецизиране на някои от предложените текстове. Още от самото начало някои от тези промени, отварящи мераците на концесионери към безконтролно изсичане на горите за строеж на писти бяха оттеглени или отхвърлени от работната група. Чат от отхвърлените предложения касаеха областните планове за развитие на горските територии. Комисията не прие и предложенията на депутатите Александър Николов и Лидия Недева, въпреки опитите им да се мотивират, че те засягат съществуващи ски трасета , на които да се извърши подмяна на вече остарели съоражения и стълбове. Не беше прието и предложение на ДПС за това част от средствата от фонд „Инвестиции“ на горските стопанства да отиват за изграждане на съоражения за изхранване на дивите животни.

„Подобно предложение не е лошо, но е направено извън обхвата на този закон. Още миналото народно събрание ние предложихме, част от средствата да се използват за туристическа инфраструктура, което е е с много по-голямо значение но не сме ги правили по този закон, който е фокусиран върху дървата. Сега правим на парче промени, с които се обслужват интереси на ловни дружинки, и не е ясно дали така не се подпомагат частни интереси на различни отдадени на концесии ловни стопанства. Ето защо съм против чрез подобни текстове да се прокарват лобистки интереси“, коментира пред комисията депутатът Александър Дунчев.

От своя страна председателят на комисията Росен Костурков отправи критики към земеделското министерство, че е предложило текстове за промени в закона, които не са били предварително обсъдени и прецизирани. „Направихме един добър законопроект за промени в закона за дървата за огрев, като получихме доста предложения между двете му четения за промени в закона за горите, повечето от които обаче са извън обхвата на този закон. Не съм съгласен текстове, предложени от министерството, които не са минали през обществено обсъждане да минават през комисията в последното и заседание и да бъдат вкарвани на второ четене през депутати“, заяви Костурков.

Дискусията се разгорещи заради предложени от бившия земеделски министър Иван Иванов промени в закона за горите, включени към преходните и заключителни разпоредби за случаи, в които да може да се извършва сеч на немаркирани дървета без позволителни за извършване на сечи.

„Тези промени нямат нищо общо с предмета на обсъждания законопроект за промяна на закона за дървата за огрев, като са в нарушение на правилника за работа на НС. Нека да се запише и да се знае какво правим в тази комисия, и какво ще направим амблок сега. Освен че е извън обхвата на закона, с тези промени се вкарват проблеми, с които се боря от две години като сме имали готови текстове. Къде беше министерството за да стигнем до общо приемливи текстове за промени? Тези текстове сега не могат да минат без обсъждане от екологични организации и съсловието в горския сектор, заяви Александър Дунчев.

Според него с тези промени от министерството се опитват да разрешат заведено от WWF България дело срещу наредбата за сеч в горите и да се разшири обхвата на нарушенията спряни от съда. „Предлага се вкарването на план извлечение ама не през промяна в закона за горите а като самостоятелен план, такива, каквито се правеха десетилетия наред, и с които горското стопанство, върху което е упражняван натиск отгоре за извършване на злоупотреби, отменяше всички важни за гората предимно огледни сечи, като ежегодно чрез стотици подобни план-извлечения, които не се одобряваха от изпълнителния директор на ИАГ се променяха горскостопански планове, цялото лесоустройство и и визия за развитие на дадено горско стопанство. Така вместо да отглеждаме младите гори чрез огледни сечи, ги изоставяхме, като може да се види че между 20 и 30 процента от огледните сечи у нас не се изпълняват, и се хвърляме да сечем масово вековни гори чрез план -извлечения, което е супер масова практика и супер нарушение“, заяви още Дунчев.

Според него промени в горските селскостопански планове може да се правят , но по реда на чл. 13 от закона за горите, където е създаден ред за тяхното одобрение, и там да се укаже от законодателя, как да се изменят те през финансовия директор и експертните съвети. Вместо това чрез хитра промяна през преходни и заключителни разпоредби на друг закон се цели да се блокира цялата система, да се заливат районните екоинспекции с позволителни за сечи, на които да се прави екологична оценка само и само да се заобиколи санкцията на ИАГ и експертните съвети кога да се променят горските селскостопански планове. Дунчев се противопостави и на вкарването на един куп от изключения, при които да не се изисква позволително за сеч.

От своя страна Иван Иванов се мотивира, със случай на пожар край село Лесичово, който е бил на път да обхване селото , и се е наложило спешна намеса на частна компания с тежка техника, която да изсече дървета без да има позволително за сеч. В крайна сметка след прецизиране на предложението, депутатите одобриха текст, предвиждащ решенията за отсичане на немркирани дървета в случаи на природни бедствия и пожари застрашаващи живота и здравето на хората да се вземат от служители на горски предприятия, собственици на горска територия и ли хора които я управляват, служители на МВР или областен управител.

От своя страна бившият зам. министър на околната среда и представител на „Зелени Балкани“ Тома Белев отбеляза, че при условие че няма издадено позволително за сеч, сечите в горите се превръщат в незаконни. „Когато в рамките на закона разширим опцията за сеч без издадено позволително за сеч, и няма маркиране на дърветата, то трябва да е много точно определено, защо иначе всеки може да влезе в горите, да изсече десет декара и да се мотивира пред горските, че го е направил с цел предотвратяване на природни бедствия“, заяви Белев, според който така нито едно постановление не би издържало в съда. Проблемът със сечта при извънредни ситуации по думите му трябва да се реши като се запише кой и по какъв начин я извършва, иначе ще се отвори кутията на Пандора.

Още
Зам.-министърът на земеделието и храните доц. Д-р Георги Костов се срещна с представители на собствениците на недържавни гори и сдружението на лесовъдите от област Смолян
НОВИНИ

Нови правила за ограничаване на обезлесяването прие ЕП

Пленарната сесия на Европейския парламент (ЕП) прие вчера позицията си по предложението на Комисията за регламент относно продукти, които не водят до обезлесяване, информира БТА позовавайки се на прсинформация от ЕП. „Като отчитаме, че ЕС е отговорен за около 10 процента от обезлесяването в световен мащаб, нямаме друг избор, освен да увеличим усилията си да спрем това“, заяви докладчикът Кристоф Ханзен (ЕНП, Люксембург).
Парламентът вече е готов да започне преговори по окончателния закон с държавите членки на ЕС. Той ще задължи дружествата да проверяват (т.нар. „надлежна проверка“) дали стоките, продавани в ЕС, не са произведени върху обезлесени или деградирали земи. Те могат например да използват инструменти за сателитен мониторинг, одити на място, изграждане на капацитет на доставчиците или изотопно изследване, за да проверят откъде идват продуктите. Органите на ЕС ще имат достъп до съответната информация, като например географски координати. Анонимизираните данни ще бъдат достъпни за широката общественост.
Предложението на Комисията обхваща едрия рогат добитък, какаото, кафето, палмовото масло, соята и дървесината, включително продукти, които съдържат, са били хранени с или са били произведени с помощта на тези стоки (като кожа, шоколад и мебели). Парламентът иска да включи също така свине, овце, кози, домашни птици, царевица и каучук, както и въглища и печатни изделия. Членовете на ЕП настояват и продуктите да не са произведени върху земя, обезлесена след 31 декември 2019 г. – една година по-рано от това, което предложи Комисията.
Парламентът настоява финансовите институции също да бъдат обект на допълнителни изисквания, за да се гарантира, че дейностите им не допринасят за обезлесяването. Както и предприятията да проверяват дали стоките са произведени в съответствие с разпоредбите за правата на човека в международното право и дали зачитат правата на коренното население.
Въз основа на прозрачна оценка Комисията ще трябва да класифицира държавите или част от тях в нисък, стандартен или висок риск в рамките на шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент. Продуктите от държави с нисък риск ще подлежат на по-малко задължения.
Според оценките на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), между 1990 г. и 2020 г. в резултат на обезлесяване са изчезнали 420 млн. хектара гори – площ, по-голяма от тази на ЕС. Потреблението в ЕС представлява около 10 процента от обезлесяването в световен мащаб. Палмовото масло и соята са причина за повече от две трети от това.
През октомври 2020 г. Парламентът се възползва от прерогативите си, предвидени в Договора, за да поиска от Комисията да представи законодателство за спиране на глобалното обезлесяване, предизвикано от ЕС.

Още
НОВИНИ

Дунчев: Само на около 100 километра от София, държавата я няма в горите

 

В свой пост в социалните мрежи вече бившият депутат от „Продължаваме промяната“ Александър Дунчев съобщи, че е открит произхода на незаконно отсечени 45 куб. метра трупи, които са били задържани от МВР Велинград. Оказва се, че това са само малка част от изсечените стотици кубични метра дървесина в общински гори, стопанисвани от община Самоков по пътя за Боровец. “ Проверката се наложи обаче да я извършим сами с мечока Боро , минал малко преди мен след дъжда, докато близо 1000 горски инспектора и над 5000 горски служителя в цяла България са се снишили и чакат да видят кой ще е следващия служебен министър и колко ще е голяма партийната му метла…“, пише Дунчев. В резултат на проверката са били подадени пет сигнала до ИАГ за спешни проверки в три сечища, където „фирмата със задържания ТИР сече гората като за последно“.

Фактите според Дунчев: “ Отгледни сечи, възложени от Община Самоков на фирма Родопа форест ЕООД, като по документ се изисква 20% разреждане на гората с цел премахване на криви и болни. Абсурд! На терен точно обратното – реже се само най-дебелото и най-обещаващото, десетилетия преди да узрее… В сечище 287-ш с изтекло позволително се правят сега повторни набези и са изсечени незаконно десетки зелени дървета. В сечище 287-ч и 287-д1 на Р.Ф. ЕООД до миналогодишните отсечени дървета се секат стотици нови, и се секат само най-едрите и най-скъпите дървета, остават само най-хилавите (често маркирани, но непожелани) – това им е отглеждането на гората! Всички пъни с фалшиви марки и пръски по стърготините, правят се нови пътища и всичко покрай тях се сече незаконно – къде с фалшива марка, къде без марка. На места гората даже не е маркирана от общинските лесовъди и сечта се прави по преценка на секачите… На други места се виждаше, че общинският лесовъд плахо и внимателно е маркирал само криви и сухи дървета (така пише и позволително), с добре нанесена стара марка в основа на дърветата. Но такава при сечите не видях – всичко си беше фалшива марка на секачите…“

 

Оказва се, че системата за издаване на електронни билети на агенцията по горите позволявала лесно фалшифициране на издадените електронни билети, като в случая е установено че хванатата дървесина се е превозвала с електронен билет на Мальовица Лес ЕООД за 15,24 куб. метра дървесина за различни трупи от бор с други размери. Проверяващите са се опитали чрез системен хак в системата на ИАГ да спрат тази схема позволяваща „кражба“ на фирма, под чието име да се добива и превозва незаконна дървесина. “ Където и да отидем, и то само в обхвата на София Област, – под 100 км от София – в гората все едно държава няма  А на места и гора вече няма…“, завършва Дунчев.

Още
Зам.-министърът на земеделието и храните доц. Д-р Георги Костов се срещна с представители на собствениците на недържавни гори и сдружението на лесовъдите от област Смолян
НОВИНИ

Съветът на ЕС подкрепи новите правила за намаляване на обезлесяването в горите

Съветът на ЕС прие своята позиция като подкрепи предложените мерки за намаляване на обезлесяването на горите, информира Ag-Press.eu. “

Трябва да гарантираме, че продуктите, които консумираме у дома, не допринасят за изчерпването на горските резерви на планетата. Иновативният текст, който приехме, ще направи възможна борбата с обезлесяването в рамките на Европейския съюз, но и извън него“, заяви по този повод френският министър за енергийния преход Агнес Пание-Рунаше.

Съветът се съгласи да определи задължителни правила за надлежна проверка за всички оператори и търговци, които пускат, предоставят или изнасят следните продукти от пазара на ЕС: палмово масло, говеждо месо, дървен материал, кафе, какао и соя. Правилата важат и за редица производни продукти като кожа, шоколад и мебели.

Освен това бяха опростени и изяснени системата за надлежна проверка, като същевременно запази силно ниво на екологична амбиция. Общият подход избягва дублирането на задължения и намалява административната тежест за операторите и органите на държавите-членки. Съветът на ЕС се съгласи да създаде система за сравнителен анализ, която определя на трети страни и държави от ЕС ниво на риск, свързан с обезлесяването (ниско, стандартно или високо). Категорията на риска ще определи нивото на специфични задължения за операторите и органите на държавите-членки да извършват инспекции и контрол. Това би означавало засилено наблюдение за високорисковите страни и опростена надлежна проверка за държави с нисък риск.

Още
НОВИНИ

Сигнал за незаконна сеч на дървесина във вододайна зона край село Свежен публикува Александър Дунчев

Александър Дунчев, депутат от „Продължаваме промяната“ изнесе информация в социалните мрежи за сигнал за незаконна сеч на дървесина във вододайна зона край село Свежен в Пловдивска област. „Върху 30 декара една от най-големите дърводобивни фирми в България беше работила, като че ли е в изкуствена евкалиптова плантация в Австралия, а не в чувствителна зона за опазване на водата. Нещо повече, една трета от боровата гора включва 4 каптажа с повредени в миналото огради в СОЗ на водохващането „Лясково дере“, пише в пост в социалните мрежи Дунчев.

Въпреки че е имало разрешително от лесовъдите за извършване на сеч с интензивност до 10% при норматив от 20% и извозен път по границите на зоната, експертите са открили десетки отсечени дървета, някои от които без маркировка, а други с нанесена свежа такава и гъста мрежа от извозни пътища включително и във вододайната зона на каптажите.

Гората се намира по туристическата пътека от селото към Хижа Свежен в Сърнена Средна гора, и благодарение на будни туристи, кметът на Община Брезово бе информиран и сигнализира за проблема. Благодарение на него останалите гори във вододайната зона са в много по-добро състояние, поради ограничаване на сечите.

„По-важно е да разберем защо, дори във вододайните зони на България, няма кой да спре това безлично отношение към гората? Разочарованието в очите на лесовъдите от видяното показваше, че нещата са извън техния контрол, вероятно и на техните шефове. На повечето въпроси, отговорът беше „ами….“, пише още Дунчев.

При последваща проверка на фирмата спечелила търга, е било установено, че за 212 кубика за въпросния подотдел преработвателна фабрика от старозагорско е заплатила 39 лв./м3, при текущи пазарни цени от близо 100 лв./м3 (виж данни за продажна цена от 104 лв./м3, достигната на реален търг.

Още
Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителната агенция по горите получи фотокапани за наблюдение на животинските видове
НОВИНИ

Двама директори на горски предприятия е освободило настоящето ръководство на агроведомството

От встъпването си в длъжност, настоящото ръководство на земеделското министерство е освободило само двама директори на държавни горски предприятия, става ясно от отговор на земеделския министър Иван Иванов на въпрос на депутата от „Продължаваме промяната“ Александър Дунчев. Става дума за директорите на Югоизточното държавно предприятие в Сливен и Южно централно предприятие в Смолян, които са освободени на основание клауза от сключените с тях договори за управление. Освен това са извършени промени и в управителните съвети на горските предприятия.

„С всички назначени в този период членове на управителните съвети, на
държавните предприятия по Закона за горите, в т.ч. двамата директори, са сключени договори за управление, които са със срок до провеждане на конкурс по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП)“, се казва в отговора на министър Иванов. В него той уточнява още че в закона за публичните предприятия не е предвиден ред,уреждащ последващите действия при предсрочно прекратяване на договор за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление на публично предприятие. Предвид това се прилага разпоредба в посочения закон, която дава право за избор на лица, които временно да изпълняват функциите на освободените членове на УС и директори на публични предприятия до провеждане на конкурс.

Освен това на 27,04.2022 г. в Министерството на земеделието е получено писмо от заместник- министър председателя по ефективно управление, с искане за съдействие с оглед навременното изпълнение и отчитане на мерките от Плана за действие за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването на ЕЯМ 11, съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия да бъдат преведени в съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия и ППЗПП, включително и чрез провеждане на конкурсни процедури.

Още
НОВИНИ

Агроведомството отчете нови над 4 200 инспекции в горите

Агроведомството се отчете, че в периода между8 и 11 април в горите са били извършени над 4 200 инспекции, като са били съставени 59 акта и 33 констативни протокола. В посочения период служителите в държавните предприятия са извършили общо 1 806 инспекции. Контрол е извършен в 923 обекти за добив на дървесина и 577 превозни средства. Проверени са 54 ловци, 19 риболовци и 233 други физически лица. Съставени са 30 акта за нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 14,52 пространствени кубически метра дърва, две моторни превозни средства, два моторни триона и два броя други инструменти за дърводобив.

Още
НОВИНИ

Схема на държавна помощ за разработване на планове за управление на горите в Словакия одобри ЕК

ЕК одобри схема на държавна помощ в размер на 15,1 млн. евро за разработване на планове за управление на горите в Словакия, информира Ag-Press.eu. Първоначално тази схема беш одобрена през 2016 година, удължена през 2020 година и трябваше да изтече в края на 2021 година. Схемата има за цел да насърчи създаването на планове за управление на горите за поддържане и подобряване състоянието на горите, както и насърчаване на тяхната екологична, защитна и рекреационна функция, биоразнообразие и здрава горска екосистема. През февруари 2022 г. Словакия уведоми за намерението си да въведе отново схемата, която ще продължи до 30 юни 2022 г., с бюджет от 15,1 милиона евро (увеличение с 8,5 милиона евро в сравнение с първоначалната схема).

Докато по предишната схема компаниите в затруднение не отговаряха на условията за помощ, новата схема ще бъде отворена за компании, извършващи дейности по управление на горите, включително тези, обявени в затруднение в периода между 1 януари 2020 г. и 30 юни 2021 г.

Подкрепата ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства, се казва в съобщението, като комисията е направила оценка на помощта съгласно правилата за държавна помощ и насоките за държавна помощ в селскостопанския сектор и горските райони.

Още
НОВИНИ

Премиерът Кирил Петков освободи Атанас Добрев

Със заповед на премиера Кирил Петков от длъжността заместник-министър на земеделието е освободен Атанас Добрев. Това се казва в съобщение на пресслужбата на правителството, без да се посочват мотиви. Както е известно името на Добрев в последните седмици беше свързано с политически назначения на партийни кадри в горския сектор, осветлени от депутата Александър Дунчев.

Още
НОВИНИ

А. Дунчев: В горите се уволняват хора с абсурдни мотиви за да ги заместват партийни кадри на БСП

„Мотивите за извършените смени в последните месеци в държавните горски предприятия са абсурдни“, заяви пред медиите депутатът Александър дунчев. Той посочи за пример смяната на шефа на Южно централното държавно предприятия Здравко Бакалов от Милко Гавазов близък до ДПС. Бакалов е бил уволнен заради това, че е е преизпълнил приходите и е докарал на предприятието със 1 млн. лева повече.

Дунчев припомни, че само за последните два месеца без мотиви са били уволнени четири членове на управителните съвети на различните горски предприятия,като на тяхно място са назначени временно и без конкурс партийни кадри на БСП. „Ние просто махаме едни хора на Радев и слагаме наши хора на БСП. С тази практика трябва да се спре“, каза още Дунчев. Освен случаят с Милко Гавазов той посочи още такива политически назначения като на Ивайло Йорданов в СИДП, Емил Коларов в ЮЗДП и Искрена Йотова в СЦДП.

Дунчев призова за прозрачно оповестяване на процедурите за заемане на ръководни длъжности в горите за да е ясно хората които ще ги заемат дали и каква експертиза имат. „Ние сега за повечето назначения нямаме публична информация“, добави депутатът. Той опроверга информациите за скандал между него и премиера Петков, като заяви, че има пълна подкрепа както от него, така и от депутати на „Продължаваме промяната“. „Нещо повече колежка ми разказа за случай при който тези дни лесовъд е искал да кандидатства за работа в едно горско стопанство и е получил отговор, че ще бъде назначен само ако извади партийна книжка или политическа протекция. И това се случва на ниво лесовъд. представете си нагоре как е“, разказа Дунчев. Хората според него вече започнаха да разбират какво става дума.

Дунчев не изключи вариант да бъде поискана оставката на заместник земеделския министър Атанас Добрев, за когото е изнесена достатъчно информация, че е укривал много голяма част от схемите и назначенията. „Нямам нищо лично. Аз изваждам данни и факти, с които искам да покажа, че тези схеми наистина са дълбоки, политически обосновани. Правим го стъпка по стъпка, защото виждате, че с малко се взривяват горите, а какво ще стане ако извадим всичко наведнъж..“ Дунчев отрече и слуховете, че обслужвал интереси на горската мафия. „Ако беше така, трябваше да посочат поне една фирма с която да съм свързан. Ето миналата седмица например извадихме информация, за това как една от фирмите „Експрес 79″ в горите на Ихтиман е получила поръчка за четиригодишен период за 20 хил. кубика, в която от разликата между начална и договорена цена, държавата е на загуба с 1 млн. лева.“ Това е била фирма свързана по-рано с ДПС, а сега според информациите на лесовъди с БСП.

От думите му стана ясно още, че депутати са поискали от министерството информация и и за предстояща сделка с една фирма на стойност 60 млн. лева, както и че голям разследващ орган на страната е влязъл в горите. Дунчев не даде повече подробности за неговата дейност, като се аргументира с договорка с премиера да не разкрива информация за готвени разследвания на скандални случаи в горската индустрия.

Още
Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителната агенция по горите получи фотокапани за наблюдение на животинските видове
НОВИНИ

Агенцията по горите сезира прокуратурата за нарушения с общински гори в Хисаря

Агенцията по горите е сезирала прокуратурата и органите на МВР за нарушения с общински гори в Хисаря, съобщиха от аграрното ведомство. Става дума за констатирани случаи за незаконен добив и превоз на дървесина. Във връзка с подаден на 21 февруари 2022 г. (неделя) сигнал за нарушения при превозване на дървесина, още същия ден е извършена проверка от екип на Регионалната дирекция по горите – Пловдив.

В хода на проверката е потърсено съдействие от РУ на МВР и дървопреработвателното предприятие, получател на дървесината. Предприетите действия и предоставената от предприятието информация показват разминаване на натоварените количества дървесина, собственост на община Хисаря от вписаните в превозния билет. Установени са данни за подобни действия и през периода от 07.02.2022 г. до 21.02.2022
В хода на проверките са установени и други нарушения на действащото горско законодателство, за които ще бъдат съставени актове на служители на общинската горска структура, като работата по случая продължава.

Още
НОВИНИ

Александър Дунчев търси яснота около кадровите промени в горския сектор за последната една година

В питане до земеделския министър Иван Иванов, депутатът от „Продължаваме промяната“ и бивш шеф на ИАГ, Александър Дунчев иска да получи повече яснота около извършените кадрови промени в агенцията за периода януари 2021- януари2022 година и по конкретно кадровите смени на заместник министри и директори на дирекции с ресор „Гори“. Питането на депутата е насочено и към извършени промени в управителните съвети на държавните горски предприятия. Дунчев настоява в отговора на минстъра да се дадат конкретни данни сред които за законовите основания и мотивите за извършените промени за да могат депутатите и обществеността да получат ясна картина за кадровата политика в сектора. Към момента няма постъпил отговор от страна на министър Иванов на отправения въпрос.

Още
НОВИНИ

Близо 340 хил хектара гори са унищожени от пожари през миналата година

Въпреки повишената готовност на редица европейски страни и след огромните поражения през 2019 година, през 2020 година близо 340 хил. хектара с гори в ЕС са били погълнати от огнената стихия. Това се казва в публикувания в края на миналата седмица доклад на изследователския център на ЕК, съобщава Ag-Press.eeu. Към момента на публикуване на доклада статистиката за текущата година показва, че тя е дори още по-лоша от предходните и в сезона на пожарите са унищожени близо 500 хил. хектара със земи от които 61% са с горски насаждения.

Около ¼ от унищожените от гори в ЕС през тази година са били в зоните по НАТУРА. Както е известно през тази година ЕС повиши своите възможности за подкрепа на страните, в които бушуваха огромни пожари. В резултат на промените обаче все по-усезаемо се наблюдава увеличаване на нивата на пожароопасност, по-дълги пожарни сезони и по-интензивно разпространяващи се мега пожари, които не могат да бъдат овладяни с традиционните мерки.

Тази година само през юни когато започва пожароопасния сезон са били унищожени около 130 хил. хектара земя, а пожарите засягат вече не само централните и южни части на континента, но и Северна Европа. Голяма част- 9 от 10 пожара са причинени от човешка дейност. Според данните от специализирания доклад най-засегнати от пожарите през 2020 година са били Румъния, Португалия и Италия. Румъния е и с най-голям дял от унищожени площи от общо изгорелите през 2020 година площи от зоните по НАТУРА. През миналата година пожари засегнали над 30 хектара земи е имало в 20 от 27-те страни членки на ЕС, като общо унищожените площи възлизат на почти 340 хил. хектара.

Сезонът на горските пожари през 2020 г. се характеризира с голям брой горски пожари през първата половина на годината. Пожари избухват през зимата над делтата на река Дунав и в Пиренеите, а през пролетта предимно над Балканския регион.
През лятото и есента най-засегнати бяха средиземноморските страни, по-специално Испания и Португалия, които регистрираха най-големите пожари в ЕС за 2020 г. Най-големите горски пожари за годината се случиха извън ЕС, в Украйна близо до заровения ядрен реактор в Чернобил. Експертите заключават, че общата изгорена площ през миналата година в ЕС е над средната за периода 2008-2019 година.

Още
НОВИНИ

Над 7500 горски служители скочиха срещу чистката в земеделието

В началото на месец юни поредните масови уволнения на хунтата бяха проведени в Държавните горски предприятия. В три от тях беше освободен целият състав на органите на управление.

С решение на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков, в органите на управление на държавните предприятия от Закона за горите, бяха извършени промени в ръководния състав. Това стана причина работниците и служителите в тези предприятия да излязат с отворено писмо до служебния министър. В него те, наред с безпокойството си, че могат да останат без работа, се опълчват срещу безкомпромисна разправа с всички неудобни! В отворено писмо работниците и служителита настояват пред министър за отмяна на оспорваните заповеди като подчертават, че са готови да предприемат действия за защита на правата си.

Ето и целия текст на писмото:

С тревога и безпокойство следим случващото се в последните две седмици с управлението на държавните горски предприятия. В тези предприятия работят над 7500 служители и работници. С настоящото писмо искаме открито и прозрачно, без обиди и клевети да изнесем и пред обществото какво се случва в тези предприятия и от какво са продиктувани нашите притеснения. Неясно все още остава защо и с какви мотиви бяха освободени трима от шестте директори на държавните горски предприятия. Свикнали сме обикновено като има смяна на властта да се извършват и смени по високите ръководни постове. Този път всички бяхме изненадани, първо защото смените се извършват по време на служебно правителство, чиито цели бяха доста по-различно формулирани и заявени при встъпването му в длъжност и второ защото от 2019 година в Република България е в сила Закона за Публичните Предприятия (ЗПП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗПП). Философията и смисъла на този закон правят малката, но съществена разлика в сравнение с предишни години, когато са се сменяли правителства в България. Съгласно този закон органите на управление на публичните предприятия се назначават след провеждане на конкурс, а за освобождаването им са необходими наистина сериозни мотиви и доказателства за извършени системни тежки нарушения. Тези текстове в ЗПП според нас са заложени именно с идеята смените на ръководствата на публичните предприятия да не са политически и да не зависят от капризите и настроенията особено на временни правителства с кратък мандат.

Големите притеснения на всички колеги в бранша произтичат както от показаните до момента от служебното правителство и от вас намерения за безкомпромисна разправа с всички неудобни служители, така и от факта че вашите заповеди за освобождаване на трима от директорите са оспорени по съдебен ред и промяната в регистрацията в Агенцията по вписванията на предприятията е спряна до решаване на спора.

Какво на практика означава това – предприятията в момента са оставени без ръководства и не могат да извършват никакви разплащания към бюджета и каквито и да е други контрагенти, включително и изплащане на заплати и осигуровки на работещите. В същото време текат срокове например за внасяне на ДДС, има сключени действащи договори по ЗОП, изискващи както подаване на информация до Агенцията за обществени поръчки, така и плащания към контрагенти, които при неизпълнение са свързани със сериозни санкции и неустойки. Възможно е да има и ред други неща които в момента са блокирани и това още повече утежнява положението.