неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Бюлетин РЗ 10 - пръскания при лозя, ягоди и малини
Бюлетин растителна защита

Бюлетин РЗ 10 – пръскания при лозя, ягоди и малини

Пръскайте срещу: Брашнеста мана по лозата, сиво гниене по ягодите, жълт лозов акар

Ягодов коренов хоботник Otiorrhynchus rugosostriatus/

Вреди ларвата, която в млада възраст нагризва страничните коренчета, по-късно изгризва ход в коренището (централния корен) на ягодовото растение и нарушава приемането на вода и минерални соли. При слабо нападение растенията цъфтят и дават плод, но плодовете са дребни, безвкусни и често по време на узряването изсъхват. При силно нападение първо засъхват старите листа, по-късно цялото растение. Преди зреенето на  плодовете или най-късно в началото на узряването е необходимо да се извършват  прегледи. При съмнение се маркират нападнатите и изсъхнали  растения. За по- точна диагностика се изваждат и преглеждат по 2-3 маркирани корена. При разрез на коренището се открива бяла, дъговидно извита ларва, без крака и кафява глава. На силно нападнати площи беритбата трябва да приключи в съкратени срокове. На картотекираните огнища с нападение се извежда химична борба, насочена срещу възрастното след беритбения период. Химичната борба  е насочена срещу възрастните преди масовото яйцеснасяне.

            

Ягодов акар

Неприятелят развива 4-5 поколения годишно. Предпочита младите, ненапълно отворени листа. В резултат нападнатите части избледняват, вегатационния връх е като сварен. Листата остават по-дребни и растенията изглеждат деформирани. Контролът на вредителя е изключително труден. При доказано нападание да се работи със завишен работен разтвор от 110-120 л/дка, с цел по-добро опръскване на листната маса. При необходимост да се прилага и прилепител.

Регистрирани ПРЗ: Флормайт 240 СК 40мл/дка при оранжерийни ягоди –  карантинен срок 3 дни, Зуум 11 СК 40-50 мл/дка – карантинен срок 3 дни, Валмек 15-100 мл/дка – карантинен срок 3 дни и др.           

 

Сиво гниене по ягодата

Хладното и дъждовно време по време на бутонизация и цъфтеж създава благоприятни условия за осъществяване на заразявания. За ограничаване на болестта проведете предпазни третирания от фаза ”бутонизация” до прошарване на първите плодове. Регистрирани ПРЗ: Шавит Ф 72 ВДГ 0,2 %, Тирам 80 ВГ(за първо пръскане) 0,3%, Пролектус 50 ВГ 80-120 г/дка (оранжерии) 120 г/дка(полско производство), Сигнум 75 г/дка, Синпро 150 г/дка (Краен срок за предлагане на пазара 05.03.2018 и краен срок за употреба 05.06.2018 г.), Каптан 80 ВГ 150 г/дка.

 

МАЛИНИ

Дидимела по малините (Didimella aplanata)

Паразитът зимува, като мицел в нападнатите издънки. Заразяванията се извършват най-активно през периода май – юни. Спорите се разсейват и заразяват леторастите в основата на пъпките. Да продължат вегетационните РЗ практики в насаждения с доказано нападение. Интервалът между пръсканията зависи от избора на фунгицид и метеорологичната обстановка. Регистриран ПРЗ е Сигнум (Акт. в-тво: пираклостробин + боскалид) в доза 100 г/дка.

 

Малиново комарче (Thomassiana theobaldi)

Неприятелят има  3 поколения годишно. Зимува като възрастна ларва в почвата, около малиновите храсти. Летежът на отделните поколения се застъпва и продължава от края на април до октомври. Вредят ларвите, които при вгризване в стъблото причиняват малки ранички през които навлизат различни патогени. Повредените стъбла изтъняват и загиват през зимата. Най-големи щети нанасят ларвите от първо и второ поколение. Да се третира преди цъфтежа на малината срещу възрастните  преди яйцеснасяне. Подходящи са най-малко две третирания с контактни инсектициди. Регистрираният инсектицид е Калипсо 480 СК (Акт. в-тво: тиаклоприд) в доза 25 мл/100 л вода.

 

ЛОЗЯ

 

Брашнеста мана по лозата Оидиум (Uncinula necator)

  Чувствителна фенофаза на лозата относно  причинителя на брашнестага мана е „цъфтеж” до фенофаза „прошарване на зърното”.  Да се третира през 8-10 дни като се отчитат климатичните условия, чувствителността на сорта, степента на нападение и начина на действие на използвания фунгицид. За  намаляване риска от възникване на устойчивост да се ползват продукти за растителна защита с различен механизъм на действие, като се спазват препоръките на фирмите производители относно максимален брой приложения за един вегетационен период.     

 

Регистрирани ПРЗ са:

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ДОЗА/ДКА

г/ мл/ дка

Концентрация на раб. р-р %

Азоксистробин СИНСТАР 70-80 мл
Азоксистробин+тебуконазол КУСТОДИЯ 75 мл/дка-винени сортове
Триадименол БАЙФИДАН 250 ЕК

БАЙФИДАН 312 СК

0,01%

12 мл

Пропиконазол БАМПЕР 25 ЕК 0,02%
Дифеноконазол+ цифлуфенамид ДИНАЛИ 090 ДК 50-65 мл
Миклобутанил СИСТАН ЕКОЗОМ EВ

СИСТАН 20 ЕВ

МИША 20 ЕВ

МЕДИНА 20 ЕВ

20-150 мл

28 мл/100 л вода или 14-30 мл

24 мл

24 мл

Метрафенон ВИВАНДО СК 20 мл
Крезоксим-метил СТРОБИ ДФ/ДИСКУС ДФ 0,02%
Фенбуконазол ИНДАР 050ЕВ 0,06%
Тебуконазол ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ

ОРИУС 5 ЕВ/

ДИНАСТИ 25 ЕВ/

ТЕБУМАКС 25 ЕВ

ТАРКЗА 250 ЕВ/

ДОМНИК 250 ЕВ/

ТАЗОЛ 250 ЕВ/ТЕБУША 250 ЕВ/ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ

РИЗА 25 ЕВ

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

40 мл

40 мл

40 мл

40 мл

40 мл

Спироксамин+  тебуконазол+ триадименол ФАЛКОН 460 ЕК

ИМПУЛС СУПЕР ЕК

0,03%

0,03 %

Боскалид+ крезоксим-метил КОЛИС СК 0,04%
Пенконазол ТОПАЗ 100 ЕК 0,015%
Прокиназид ТАЛЕНДО 20 ЕК 20-25 мл
Тебуконазол+трифлоксистробин ФЛИНТ МАКС 75 ВГ 0,016%
Пириофенон КУСАБИ СК 30 мл
Спироксамин СПИРОКС ЕК 60 мл
Тебуконазол+ флуопирам ЛУНА ЕКСПИРИАНС СК* 12-40 мл
Тетраконазол ДОМАРК 10 ЕК 25-30 мл
Тетраконазол+прокиназид ТАЛЕНДО ЕКСТРА ЕК 7,5-25 мл
Тиофанат-метил ТОПСИН М 70 ВДГ 100 гр
Флуксапироксад СЕРКАДИС 15 мл

 

Мана  по лозата (Plasmopara viticola)

 

 Критичеият   период за нападение от мана по лозата е от фенофаза „цъфтеж” до фенофаза „грахово зърно.  Болестта напада всички зелени части-листа, гроздове, леторасти и мустаци. По листата се образуват т.н. мазни петна – бледозелени кръгли петна, които се покриват със сиво-бял налеп от долната страна при влажно време. До откриване и доказване на първо  мазно петно – да се използват контактни фунгициди.

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ДОЗА/ДКА

г/ мл/ дка

Концентрация на раб. р-р %

Дитинон ДЕЛАН 700 ВДГ 0,05%
Манкоцеб ДИТАН М-45

ДИТАНДГ

МАНКОЦЕБ 80 ВП

МАНФИЛ 80 ВП

САНКОЦЕБ 80 ВП

МАНФИЛ 75 ВГ

ПЕНКОЦЕБ 80 ВП

200 г  

200 г

0,3%

200 г

200 г

210 г

200 г

Метирам ПОЛИРАМ ДФ 0,2%
Меден оксихлорид МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50ВП

РУМБА 35 СК

МЕДЯН ЕКСТРА 350 СК

0,25%

0,35%

350 мл

Меден оксихлорид + манкоцеб КУПРОЦИН СУПЕР M 0,2%
Меден хидроксид КОСАЙД 2000 ВГ

ВИТРА 50 ВП

КУПРОХАЙ 50 ВП

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

ШАМПИОН ВП / МАКК 50 ВП/

ШАМП ВП

0,12%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

Меден сулфат КУПРОКСАТ ФЛ/

ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ

0,3%

0,3%

Хлороталонил БАНКО 500 0,2%
Меднокалциев сулфат БОРДО МИКС 20 ВП 0,5-0,6%
и др. регистрирани ПРЗ

При чести превалявания и установено нападение от мана в системата за борба да се влючат системно-контактни и  системни фунгициди:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ ДОЗА/ДКА

г/ мл/ дка

Концентрация на раб. р-р %

Алуминиев фозетил+фолпет МИКАЛ ФЛАШ 0,3%
Азоксистробин КУАДРИС 25 СК!!!

СИНСТАР !!!

0,075%

70-80 мл/дка

Алуминиев фозетил+фенамидон ВЕРИТА ВГ 0,2%
Ипроваликарб + меден оксихлорид МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ 150-175 г/дка
Металаксил-М + манкоцеб РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ 0,25%
Металаксил-М +

Меден оксихлорид

РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ 500 г/дка
Манкоцеб + симоксанил КУПРОСЕЙТ ГОЛД М

ДРАГО 76 ВП

МОКСИМАТ 505 ВП

0,15%

0,16%

240-300 г/дка

Симоксанил+зоксамид ЛИЕТО 40-45 гр/дка
Меден оксихлорид + симоксанил КОРСЕЙТ Р ДФ 0,25%
Симоксанил+ фамоксадон ИКУЕЙШЪН ПРО 0,04%
Симоксанил+

Фозетил-алуминий

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р 400-450 г/дка
Циазофамид МИЛДИКЪТ/ИСАЙО 350-450 мл/дка       ВВСН 55-85
Триадименол +фолпет ШАВИТ Ф 72 ВДГ!!! 0,2%
Беналаксил+манкоцеб ГАЛБЕН 8М65 0,25%
Диметоморф +манкоцеб АКРОБАТ ПЛЮС ВГ 200 г/дка
Диметоморф +

Меден оксихлорид

АКРОБАТ Р 0,25%
Диметоморф +

Фолпет

СФИНКС ЕКСТРА/

ВИНОСТАР

МЕТОМОР Ф

180 г/дка –

винени сортове

100-150 г/дка  

ВВСН 13-18

Меден оксихлорид + металаксил АКСАНИТ СU ВП

АРМЕТИЛ-С ВП

0,25%

0,25%

Манкоцеб + металаксил АРМЕТИЛ М 0,25%
Метирам+пираклостробин КАБРИО ТОП

КАБРИО ТОП!!!

0,15%-мана

0,2%-мана, оидиум,

сиво гниене

Бентиаваликарб +фолпет ВИНКЕР ВГ 200 г/дка
Флуопиколид+фозетил алуминий ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ 200-225 г/дка
Пропинеб+флуопиколид ПАСО ДОБЛЕ 70 ВГ 200 г/дка
Фозетил-алуминий АЛИАЛ 80 ВГ/

КАТАНГА ЕКСПРЕС

75-330 г/дка

75-330 г/дка

Фосетил-алуминий+манкоцеб АЛФИЛ ДУПЛО

КАТАНГА МАН

90-350 г/дка

300-500 г/100 л.вода

Фосетил-алуминий+

Фолпет+флутоланил

МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ 300 г/дка   ВВСН 53-81
и др. регистрирани ПРЗ

 

Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)

   Наблюдаваме излюпване и вредна дейност на гъсеници от първо поколение на неприятеля. Гъсениците от първо поколение нагризват цветните бутони или изгризват вътрешността им, като ги оплитат с копринени нишки. Освен цветните бутони гъсениците често прегризват и разклоненията на ресите, като причиняват загиване на много повече цветни бутони.

 При  установяване на плътност над регистрираните ПИВ / 6-8 бр. гъсеници на 100 реси при винените сортове или 4-6 бр. гъсеници на 100 реси при десертните сортове/, да се извършат 2 третирания през 10-12 дни срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля. Регистрирани ПРЗ са:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ДОЗА/ДКА

г/ мл/ дка

Концентрация на раб. р-р %

Алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

АЛФАМЕКС 100 ЕК

МАГЕОС

0,0125%

0,0125%

10 г/дка

Бета-цифлутрин ДУКАТ 25 ЕК 70 мл/дка
Делтаметрин ДЕЦИС 2,5 ЕК

ДЕЦИС 100 ЕК

МЕТЕОР

0,04%

12,5 мл/дка-първо поколение

12,5-17,5 мл/дка-второ и трето поколение

70-90 мл/100 л вода

Есфенвалерат СУМИ АЛФА 5 ЕК

СУМИЦИДИН 5 ЕК

МАЛТОАТО

0,025%

0,025%

40-60 мл/дка

Зетациперметрин ФЮРИ 10 ЕК 0,0125%
Ламбда – цихалотрин КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС 0,02%
Метоксифенозид РАНЕР 240 СК ДВУКРАТНО ТРЕТИРАНЕ ПРЕЗ 14 ДНИ 0,04%
Гамацихалотрин НЕКСИД 015 КС 0,03%
Хлорпирифосетил+циперметрин НУРЕЛЕ Д

ХЛОРСИРИН 550 ЕК

САНМБА

60 мл/дка

60 мл/дка

60 мл/дка

Хлорпирифос метил РЕЛДАН 40 ЕК 0,12%
Циперметрин ЦИКЛОН 10 ЕК

ЦИТРИН МАКС /

ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК/

ЦИПЕРТ 500 ЕК/

ПОЛИ 500 ЕК

ЦИПЕРФОР 100 ЕК

АФИКАР 100 ЕК

ШЕРПА 100 ЕК

ШЕРПА 100 ЕВ/

ЦИПЕРФОР100ЕВ/

АФИКАР 100/

ЦИКЛОН 100 ЕВ

ЕФЦИПЕРМЕТРИН 10 ЕК/

ЦАЙПЕР 10 ЕК

40 мл/дка

6 мл/дка

6 мл/дка

6 мл/дка

6 мл/дка

40 мл/дка

40 мл/дка

40 мл/дка

25 мл/дка

25 мл/дка

25 мл/дка

25 мл/дка

40 мл/дка

40 мл/дка

Хлорантранилипрол

(ринаксапир)

КОРАГЕН 20 СК 15-27 мл/дка
Тиаметоксам+

Хлортранилипрол

ЛУЗИНДО 40 ВГ 0,025 кг/дка
Циперметрин+

Хлорпирифос-метил

ДАСКОР 440 50 мл/дка
Индоксакарб АВАНТ 150 ЕК 25 мл/дка
Спинозад СИНЕИС 480 СК 4-18 мл/дка
Спинеторам РАДИАНТ 120 СК 20-30 мл/дка    ВВСН 71-85

Да не се пръска по време на цъфтеж. При спазване закона за пчеларството. Да не се консумират лозовите листа където е бил приложен.

Bacillus thringensis РАПАКС 75-100 мл/дка
и др. регистрирани ПРЗ

 

Жълт лозов акар

Вредят ларви, нимфи и възрастни. Те смучат сок от долната страна на листата и отделят ензими, които разрушават пигментите в петурата. В резултат на повредата окраската на листата се променя в зависимост от сорта в жълта, жълто-зелена, кафява, ръждивокафява, виолетова, виолетово-червена и др.

Третиране да се извършва само при достигане на плътност над регистрираните ПИВ (2-3 бр.възрастни и ларви/лист до средата на месец май; 5-8 бр.възрастни и ларви/лист до края на месец юни).

Регистрирани ПРЗ са:  Санмайт 20 ВП 0,05% ,  Ортус 5 СК/ Данитрон 5 СК 0,05%,  Аполо 50 СК 30-40 мл/дка – винени сортове, Енвидор 240 ЕК 40 мл/дка, Нисоран 5 ЕК 0,05%, Масай ВП 25 г/дка и др. регистрирани ПРЗ.

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита при съответната култура, вредител и в разрешената доза!

Още