понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Торене на царевица през пролетта
НОВИНИ

Експертите на MATS продължават да намаляват оценките си за добивите в Европа

В редовния си месечен бюлетин експертите на Европейската служба по мониторинг на аграрните култури (MARS) продължават да намаляват прогнозните си оценки за добивите от основните култури в Европа, като според тях най-засегнати от текущите климатични условия са слънчогледът и пролетния ечемик.

На ниво ЕС повечето от техните прогнози остават на нивото или малко под средната за последните пет години оценка. Най-негативна корекция спрямо нивото за последните пет години от 5% е дадена за реколтата от слънчоглед заради понижената доходност на румънските фермери отглеждащи тази култура. Без валежи ще останат големи територии на Испания, Португалия, Франция, Италия и южните части на Балканите. Според дългосрочните прогнози за периода от август до октомври се предвижда намаляване на вероятността от 60% до 90% за температури над нормите. Що се отнася до валежите вероятността да превишат нормите за сезона се оценява на между 60 и 70%.

Още
Ръководство за ИНТЕГРИРАНА БОРБА с болестите плевелите и неприятелите при пшеница
НОВИНИ

MARS: Отрицателните въздействия на климатичните условия се отразяват на добивите

Големите различия в климатичните условия в Европа в началото на лятото се отразяват на очакваните добиви, констатират експертите от Европейската служба по мониторинг на аграрните култури (MARS) в своя месечен бюлетин. Все пак те прогнозират доходността от земеделските културипрез започващия през юли нов сезон да остане близка до средните нива. Заради споменатото отрицателно въздействие на климатичните условия, най-голяма ревизия надолу в оценките им е претърпяла тази за реколтата от пролетен ечемик намалена с 4% спрямо тази от миналия месец.

Наблюдаваното засушаване в редица региони на Северна, Западна и Централна Европа от средата на май месец насам според експертите е довело до бързо изчерпване на запасите от влага в почвата, което се отразява негативно върху добивите от земеделски култури. В същото време обилните валежи в някои части на Италия, Хърватия, Унгария и Словения са довели до наводнения на земеделските площи и увеличаване на броя на вредителите в тях. Освен това ниските температури в региона на Дунавската равнина са довели до забавяне на сеитбата в Северна България и Южна Румъния и ранно поникване на пролетните култури. Дългосрочната прогноза на експертите за периода между юли и септември показва запазване на тенденцията за много по-топло време от обичайното за големи региони на Европа, особено в северните части, с валежи над средните за регионите на Италия и Иберийския полуостров.