понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

НОВИНИ

Обучение на контролиращи лица за биологично производство се проведе в земеделското министерство

Обучение на контролиращи лица за биологично производство се проведе в земеделското министерство по време на което представители на контролиращите лица бяха запознати със законодателните изисквания в биологичното производство. Нормативната рамка за сектора беше представена от експерти от дирекция „Биологично производство“.
Целта бе да се повишат знанията и уменията на всички страни, отговорни за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство с фокус върху контрола за проверка на съответствието на биологично произведените продукти със законодателните изисквания.

Представените теми включваха още измененията в националната нормативна уредба – Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. Разгледани бяха въпроси за издаването на дерогации, Методиката за оценка на риска за вероятността от несъответствие, планирането на контрола.

Представена бе и разработената от дирекция „Биологично производство“ база данни, която дава възможност на операторите безплатно и публично на Интернет страницата на МЗм да обявят информация за произведените или отгледани по биологичен начин растения, животни или аквакултури, които могат да бъдат пуснати на пазара.

Още