вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

НОВИНИ

Ирак ще търси подкрепа на български аграрни специалисти

Ирак ще търси подкрепа на български учени и аграрни  специалисти за проучване на заблатените територии в южната част на страната, обявени от ЮНЕСКО за част от природното наследство. Това е станало ясно по време на среща между председателя на ССА проф. Мартин Банов и  пълномощния министър  на Ирак у нас г-н Джасим Нима Мусауил. Освен това Ирак проявява интерес към българския опит в различни сфери на земеделието като подобряване на на почвите и почвеното плодородие, борбата срещу опустиняването и засоляването. Друг аспект от сътрудничеството ще е разработването  на напоителни системи  чрез ефективни научни постижения и практики в отраслите растениевъдство и  животновъдство както  и сектора биотехнологии.

Още
НОВИНИ

Стартира работа българо-китайски изследователски център за аграрно и селско развитие

Учени от Института по аграрна икономика на Селскостопанска академия и от Шанхайския университет „Джао Тонг” обявиха в края на май старта на съвместен изследователски центърза аграрно и селско развитие, съобщиха от ССА. Той ще има за задача да поставя и решава важни и за двете страни научно-практически проблеми и задачи в областта на земеделието и селските райони.

Научният център ще фокусира дейността си върху аналитични разработки в подкрепа на съществуващите и планирани държавни политики в земеделието и развитието на селските райони на двете страни и ще разработва научно-приложни проекти с доказани ползи от тяхната реализация. До момента учените от България и Китай са осъществили три съвместни проекта

Проектът за Научно-технологично сътрудничество и трансфер на технологии, по който е създаден Българо-китайски научен център за земеделие и селско развитие, е с продължителност 2 години, под ръководството на проф. Шенгуан Че – зам. директор на лабораторията за градско земеделие в университета „Джао Тонг“ и проф. Храбрин Башев от ИАИ.

От българска страна участват и доц. Светла Янчева от Аграрен университет – Пловдив, Университета по национално и световно стопанство, СУ „Климент Охридски“, а финансирането идва от Китайското министерство на науката и технологиите.

Още