неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро Новини

Нова специалност за ветеринарни лаборанти разкриват в ПГСС „БУЗЕМА“ в София

Училището променя името си за да стане още по-привлекателно за децата от столицата

В единственото по рода си професионално училище по селско стопанство в София „БУЗЕМА от следващата учебна година “ откриват нова специалност, насочена към подготовката на ветеринарни лаборанти за нуждите на клиниките за лечение на дребни животни в София, с каквито те не разполагат. Това сподели за Nivabg.com директорката на училището Иванка Тодорова.

„Тази професия се предлага само в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Стара Загора и при нас. Учениците ще изучават английски език, като имаме уверение за съвместна работа с Лесотехническия университет и сме подкрепени от Българския ветеринарен съюз . Много сме щастливи че успяхме да открием подобна специалност , защото на територията на град София има голямо търсене на такива кадри, но до сега никой не е предлагал обучение по тази професия“, заяви тя.

В момента в училището се обучават 140 деца, като учениците получават стипендии през срока на обучение. Освен за ветеринарни лаборанти на пазара на труда има голям недостиг на кадри и за друга специалност, която предлагат в гимназията „Техник-озеленител“.

„Училището ни предлага освен това обучение в специалности като „Трайни насаждения“ в която учениците излизат с 3-та степен на професионална квалификация „Растениевъд“ с изучаване на английски и италиански език както и специалностите „Цветарство“ и „Каменоделство. Обучаваме и кадри за нуждите на детските градини и яслите като възпитатели в София“, допълни тя.

Учениците от специалност „Технически култури“ имат възможност да проведат кормилна практика в 11 клас и да изкарат книжка категория ТкТ като в добавка с минимално заплащане имат възможност да получат и категория Б.

„ В специалност „Цветарство“ учениците ни придобиват специалност „Техник-озеленител“ също 3-та степен, изучавайки предмети в сферата на цветарството, цветопроизводството и аранжирането на цветя, като предлагаме и иновативна програма в която сме включили дисциплини като екстериорно и интериорно вертикално озеленяване“, продължава директорката.

Преминаването към дуално обучение в сферата на селското стопанство според Иванка Тодорова е особено трудно в София поради наличието на много малко стопанства, които са от семеен тип. Все пак се предлагат възможности за производствени практики, каквито ще има и за новата специалност за ветеринарни лаборанти. За да разширят обхвата на специалностите по които искат да предлагат кадри, от ръководството на гимназията са предприели стъпки за промяна на името на Професионална гимназия „Иван Багрянов“, което ще позволи разширяване на ареала на подготвяните кадри и в специалности извън селското стопанство.

Директорката на училището сподели още, че в заведението се обучават и деца със специфични потребности в специалност „Цветарство, на които тя действа много добре.

Освен с Лесотехническия университет, от ПГСС „Бузема си сътрудничат с Аграрния университет Пловдив, имат и контакти с институт „Пушкаров“ към ССА.

Сеят от овес до шафран

Освен с нова земеделска техника като трактор New Holland, сеялка, торачка и дискова брана в професионалната гимназия разполагат и с 400 декара земеделска земя в землището на Суходол, предоставена им от земеделското министерство на които отглеждат зърнени и маслодайни култури.

„Наскоро засяхме овеса и ечемика защото заради метеорологичните условия закъсняхме с пшеницата. Предстои през април да сеем и слънчогледа. Всяка година сеем по три култури на земите, които сме обособили в три ниви, добавя тя.

Освен това с помощта на специалистите работещи в гимназията, учениците са засадили в двора 150 овошки дървета -основно ябълки, круши и сливи, както и лозов и ягодов масив. Отглеждат ябълките по интересна технология с телена конструкция, наподобяваща на тази за отглеждане на лозята. През миналата година са прибрали първата реколта от ябълки и круши. За пръв път са отгледали и 400 луковици с шафран. Цветята гледат в оранжерия, която се ползва само през пролетта и лятото тъй като е неотопляема.

Още
НОВИНИ

Предизвикателствата пред професионалното земеделско образование в ЕС обсъждат на форум в Брюксел

На специален форум в Брюксел на 24 ноември ще бъдат разгледани предизвикателствата пред професионалното образование на фермерите в светлината на прехода към цифрово и зелено земеделие, се казва в съобщение от ЕК.

Чрез обмен на вдъхновяващи практики и опит между учители, студенти, доставчици на обучение и други участници от ЕС и на национално ниво събитието иска да подчертае ролята на професионалното образование и обучение за създаване на привлекателен земеделски сектор, готов за прехода към цифрово и зелено земеделие. и идентифициране на приоритети и успешни подходи за развитие на правилния набор от умения.

Събитието има три основни цели:

1. Идентифициране на промените в уменията, необходими в селскостопанския сектор на ЕС за справяне с предизвикателствата, породени от двойния зелен и цифров преход.

2. Споделяне на успешен опит в професионалното образование и обучение ) готово за цифрови технологии и устойчиво земеделие в ЕС и индентифициране предизвикателствата и възможните пътища напред.

3. Разглеждане на наличните инструменти за подкрепа на висококачествени програми за професионално образование и обучение и насърчаване на сътрудничеството и синергията за предоставянето им.

Всички заинтересовани лица могат да се включат и онлайн в събитието. Повече подробности, програма и информация за регистрация може да получите на следната страница:

https://agriculture.ec.europa.eu/events/farmings-got-talent-vocational-education-and-training-agriculture-transition-2022-11-24_en?utm_campaign=58ecea6873a6a36ee300fb32&utm_content=634e8956b8872d0001f5eccb&utm_medium=smarpshare&utm_source=twitter

 

Още
НОВИНИ

Най-старата професионална гимназия отбеляза 110 годишен юбилей

Най-старата професионална гимназия- ПЗГ „Добруджа” в Силистра отбеляза вчера   своя 110 годишен юбилей, информира БТА. Наскоро завърши работата по проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на Професионалната земеделска гимназия /ПЗГ/ „Добруджа“ в Силистра“. Проектът на стойност 1,3 млн. лева е по линия на оперативната програма „Региони в растеж“. В строително-ремонтните работи бяха предвидени дейности за енергийна ефективност на учебния корпус, общежитието и работилницата на гимназията. Сградите са приведени в съответствие със съвременните норми в строителството, осигурен е добър естетически вид и отговарят на енергийно-ефективните и санитарните норми.

За учебната 2019/2020 година гимназията ще извърши прием по специалностите „Механизация на селското стопанство“ и „Растителна защита и агрохимия“.

 

Още