неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Министърът на земеделието и храните одобри окончателен специализиран слой  Площи в добро земеделско състояние  за Кампания 2013
МЗХ

Насоки за прилагане на изключението по ДЗЕС 8 публикува агроведомството

Облекчават се екологичните изисквания към земеделските производители за изпълнение на стандарта ДЗЕС 8

 

Министерството на земеделието и храните публикува Насоки за прилагане на дерогацията от първото условие на стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята ДЗЕС 8 „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти“.

Според първото изискване на ДЗЕС 8 стопанство с обработваема земя ≥ 10 ха трябва да задели и поддържа поне 4% от обработваемата земя за непроизводствени площи и обекти (особености на ландшафта), включително земя, оставена под угар.

За 2024 г. земеделските стопани може да изпълнят първото изискване на стандарта, като заделят най-малко 4% от обработваемата земя за азотфиксиращи или междинни култури, както и за непроизводствени площи и обекти, включително оставена под угар земя. Върху заявените с азотфиксиращи култури площи не трябва да се прилагат продукти за растителна защита. Ако междинните култури ще се отглеждат след прибиране на основната култура, е необходимо те да са налични на полето от 1 септември до 1 ноември 2024 г. и през този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита.

Важно е да се знае, че този стандарт се отнася само за обработваемите земи и че стопанствата под 10 ха са освободени от задълженията за него. Освободени са и стопанствата, които притежават на повече от 75% от площите си фуражни или азотфиксиращи култури и/или постоянно затревени, и различната комбинация между тях.

Още
Агро Новини

ЕК официално прие да освободи фермерите от условието да оставят земеделски земи под угар

Чрез уведомление страните членки ще могат да променят своите екосхеми, така че да отговорят на новите изисквания

 

Европейската комисия официализира с приемането на регламент предложението за освобождаване на фермерите от условието да оставят земеделска земя под угар, съобщава AG-Press.eu. Както е известно предложението за прилагане на тази мярка беше отправено от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на 31 януари в опит да отговори на гнева на протестиращите земеделски производители.

Регламентът влиза в сила от утре, 14 февруари, и ще се прилага със задна дата от 1 януари за една година – тоест до 31 декември 2024 г/ Частичното освобождаване отговаря на няколко искания за повече гъвкавост, поискани от държавите членки, за да отговорят по-добре на предизвикателствата, пред които са изправени земеделските производители в ЕС.

Вместо да оставят земя без угар или да поддържат непродуктивни елементи на 4% от своята обработваема земя, фермерите в ЕС могат да оттлеждат азотфиксиращи култури (като леща, грах или фавас) и/или междинни култури без продукти за растителна защита С това те могат да изискването касаещо непродуктивните площи. Тези от производителите които решат могат да оставят този процент земеделски площи под угар.

Приетият окончателен акт също така дава възможност на държавите членки да променят своите екосхеми, които подкрепят непроизводителни площи, за да вземат предвид алтернативната базова линия съгласно условието GAEC 8. Едно обикновено уведомление до Европейската комисия ще бъде достатъчно за незабавно актуализиране на съответните екосхеми.

ржавите членки, които желаят да приложат дерогацията на национално ниво, трябва да уведомят Комисията в рамките на 15 дни от влизането в сила на регламента, за да могат земеделските производители да бъдат информирани възможно най-скоро.

Още