четвъртък, декември 3, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Таванът на помощта за стартиране на бизнес става 100 000 евро

"Битката” на високо ниво за новата ОСП започна и веднага се заговори за компромиси

215Четения

Супер триалогът на най-високо ниво в Брюксел започна. Преди първия кръг от преговори във вторник по реформата на земеделската политика на Европейския съюз (ЕС) председателят на Парламентарната комисия по земеделие в Европейския парламент и тримата депутати докладчици направиха изказвания, информираха от пресофиса на Европейския парламент.

Увеличава се от 70 000 евро на 100 000 евро таванът на помощта за стартиране на бизнес от Фонда за развитие на селските райони за млади фермери в условията на COVID-19. Това се споразумяха днес Европейският парламент и Съветът на ЕС, които проведоха преговори относно пакета за помощ на фермерите и производителите на храни в ЕС.

ЕС ще финансира до 100% от допустимите мерки от допълнителните средства, предоставени чрез инструмента Next Generation EU. Държавите от ЕС няма да трябва да внасят допълнителни средства от националните си бюджети, решиха още институциите.

Преговарящите се съгласиха, че инвестициите, направени от фермери и преработватели на храни, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, могат да бъдат подпомогнати до 75% от направените разходи.

Договореностите предвиждат, средствата за възстановяване в кризата да достигнат до фермерите през 2021 г. и 2022 г. , вместо през 2022-2024 г., каквото беше първоначалното предложение. Около 30% от помощта в размер на 8,07 милиарда евро ще бъдат налични през 2021 г., а останалите 70% ще бъдат освободени през 2022 г., според договорения текст.

Също така, поне 37% от извънредното финансиране ще бъдат вложени в мерки за опазване на околната среда и за негативните последици от промените в климата.

С най-малко 55% от средствата ще се помогне на младите фермери да подсилят дейностите си по устойчив начин и с помощта на дигиталните технологии, съобщиха от Европейския парламент.

Следващи стъпки

Текстът за инструмента за възстановяване Next Generation EU ще бъде включен в преходния регламент на ОСП. След това договорените преходни правила за ОСП ще трябва да бъдат одобрени от Парламента и Съвета, преди да влязат в сила на 1 януари 2021 г. Инструментът за възстановяване на ЕС трябва да бъде съгласуван от Съвета и понастоящем се преговаря в рамките на пакета за МФР и собствени ресурси.

След първия триалог, който обхваща и трите законодателни текста относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), тристранните преговори между Парламента, Съвета и Комисията по всеки регламент ще продължат поотделно. Следващите тристранни разговори са предварително планирани за 19 ноември (Регламент за стратегическите планове), за 2 декември (Регламент за общата организация на пазара) и за 4 декември (Регламент за финансиране, управление и мониторинг).

Виктор Павлов