понеделник, август 10, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Кандидатури за председател могат да издигат политическите групи или група от най-малко четиридесет членове на ЕП
ПРСР 2014-2020

Таванът за директните плащания е 100 хил. евро

Кандидатури за председател могат да издигат политическите групи или група от най-малко четиридесет членове на ЕП

Новият модел за осъществяване на политиката се отлага до 2022 г.

417Четения

100 000 евро таван на директните плащания гласуваха евродепутатите. По време на заседанието се реши държавите членки трябва да ограничават годишните преки плащания за земеделски производители до това ниво, но могат да позволят на стопаните да приспаднат 50% от заплатите, свързани със селското стопанство, от общата сума преди намалението. Комисията по земеделие в Европейския парламент. иска да насочи поне 5% от националните преки плащания към малките и средните земеделски производители чрез специално доплащане на хектар. Измененията към т. нар. Регламент за стратегическите планове бяха одобрени във вторник с 27 гласа „за“, 17 „против“ и един „въздържал се“.

Най-малко 2% от националните бюджети за директни плащания е предвидено да отидат за млади земеделски стопани (доплащане на хектар за първите седем години). Допълнителна подкрепа за млади земеделски стопани следва да се предостави от средствата за развитието на селските райони.

Също така евродепутатите искат държавите-членки да използват средствата за развитие на селските райони за конкретни действия за насърчаване на по-голямото включване на жените в икономиката в селските райони.

Комисията също така настоява всички плащания на хектар за земеделски стопани в рамките на държавите от ЕС или техните територии да достигнат най-малко 75% от средните преки субсидии до 2024 г. и 100% до 2027 г.

Новият модел за осъществяване на политиката, основан на национални стратегически планове, които ще бъдат изготвени от държавите членки, се отлага с една година до 2022 г., за да се даде повече време за адаптация на страните членки.

Евродепутатите искат да отделят поне 30% от бюджета за развитие на селските райони за мерки, свързани с околната среда и климата, и не по-малко от 20% от преките плащания към еко-схеми. Тези доброволни еко-схеми следва да подкрепят не само околната среда, но и хуманното отношение към животните.

NivaBG.com
Виктор Павлов