сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Тече приемът по мярката за неземеделски дейности

Бизнес плановете се подават в рамките на три процедури

Тече приемът на проекти по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 в селските райони. Кандидатите ще имат възможност да подават своите бизнес планове в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва – инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е в размер на 68 млн. евро. Крайният срок е 7 декември 2018 г.

Кандидатите по различните процедури могат да искат разяснения по документите и условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg. Отговорите ще се публикуват на електронната страница на МЗХГ, РА и на страницата на ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

NivaBG.com
Виктор Павлов