събота, май 15, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Течен комбиниран тор NP 6:21 от Агрополихим

Течният комбиниран тор NP е приложим при всички култури, имащи нужда от тези елементи.

Течен комбиниран тор NP е приложим при всички култури, имащи нужда от тези елементи.

Течен тор NP 6:21

 

Поради развиващите се технологии за прецизно хранене на земеделските култури в България, което се дължи на приложението на течни торове, се повиши необходимостта от разработката на течен комбиниран тор NP с високо съдържание на фосфор, който да допълни изцяло технологиите за торене посредством течни торове.

Течен комбиниран тор NP

Фосфорът е минерален елемент и в течно състояние той може да бъде представен само под формата на фосфорна киселина, ние го съчетахме с азот за да получим идеалния продукт за течно торене с фосфор.  Новият течен комбиниран тор NP 6:21 е иновативен продукт единствен по рода си. Той съдържа в себе си два основни хранителни елемента – азот и фосфор.

Технически данни:

Състав Единици за величината Стандартни норми
Външен вид Жълтеникава течност
рН рН единици 6,18
Плътност (200C) g/cm3 1,28
Общ P2O5 % 21,0
Общ азот (амонячен) % 6,0

 

Предимства

Продукта съчетава всички положителни качества на течните торове, изразени в минимални загуби на активно вещество, прецизно приложение при различни видове земеделски култури, отлично разпределение върху площите, кристално чист продукт, който не запушва дюзи и поливни системи и може да бъде използван като продукт за основно хранене на растенията с фосфор, както и за вегетативно подхранване.

Приложение

Течният комбиниран тор NP е приложим при всички култури, имащи нужда от тези елементи. Самата апликация може да бъде направена посредством пръскачки и специализирани апликатори за течни торове, които могат да бъдат монтирани на сеялки, окопни култиватори и друг вид почвообработваща техника. Освен почвено приложение, като основно торене продукта може да се внесе и пo време на вегетация, отново посредством пръскачка с дюзи за течни торове, като периода на внасяне задължително трябва да бъде съобразен с културата и климатичните условия.

Специфика при приложение

Както всички течни торове така и този не прави изключение от това, че трябва да се съобразят редица фактори, които да предотвратят появата на пригори и други странични негативни ефекти. Физиологичната реакция на растенията е неизбежна, но тя не трябва да ни притеснява. Ако продукта е приложен правилно и по предписание, той ще даде максимално добри резултати. Още едно от предимствата му и също така и специфика при приложението му, е че той е съвместим с масовите препарати за растителна защита. За повече информация по отношение на смесването можете да се обърнете към екипа на отдел „Агрохимия и почвознание“.

Начин за съхранение и транспорт

Течният комбинират тор азот и фосфор NP 6:21 може да съхранява във всички видове съдове, както и останалите течни торове произвеждани от Агрополихим АД. Най-подходящите съдове са пластмасови цистерни и IBC контейнери, гъвкави резервоари и метални цистерни със специално покритие. Транспортирането става с автоцистерни и в IBC контейнери.

За повече информация за този и всички останали продукти на Агрополихим АД, не се колебайте да се свържете с нас:

Отдел “Агрохимия и почвознание” на email: agronomist@agropolychim.bg, тел.: +359 519 97 554; моб.: +359 882  465 258 и Търговски отдел на email: sales@agropolychim.bg ; тел.: +359 519 97 537; моб: +359 889 440 207.