понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаСъветиТОРЕНЕ

Технологични решения за прецизно хранене на есенни култури, препоръчани от Агрополихим АД.

Масовите грешки, които редица земеделски производители допуснаха при есенниците през тази година, са поредното торене на сняг с карбамид, в малкото снежни дни, които  ни предложи зимата. Това торене, особено през тази година, генерира изключително високи загуби на активно вещество

Торене на пшеница

В изключително нетипичната стопанска година като тази, е от голямо значение, какви решения ще се вземат,  по отношение отглеждането и торене на есенните култури, както и подготовката и сеитбата на пролетниците.

Храненето на растенията е неизменна  част от този процес и затова всички, доверили се на продуктите и технологиите на АгрополихимАД, ще успеят да пожънат успехи и тази година.

Торене на пшеница

Масовите грешки, които редица земеделски производители допуснаха при есенниците през тази година, са поредното торене на сняг с карбамид, в малкото снежни дни, които  ни предложи зимата. Това торене, особено през тази година, генерира изключително високи загуби на активно вещество, т.к. снежната покривка беше изключително неравномерна (или много дебела или прекалено тънка), не успя да се задържи достатъчно дълго време поради факта, че температурите рязко се повишаваха, но въпреки това, някои земеделци продължиха да торят с гранулирани азотни торове.

Друга груба грешка в азотното хранене на есенните културие внасянето на амониев нитрат на сняг или при замръзнала почва. Това торене, също генерира много големи загуби на активно вещество. Повечето фермери констатираха, че културите са гладни, но вконкретния случай тези признаци са изразени от стреса, поради рязката промяна на температурите.

Есенниците, торени с Течен азотен тор UAN, успяха да презимуват оптимално и да „изчакат“ благоприятните условия за основно подхранване през пролетта.

Всички, заложили изцяло на течните торове, като най-доброто решение за основно торене и коригиращо подхранване на културите, ще успеят да намалят загубите на активно вещество до минимум, а от там и загубите от икономическа гледна точка.

Торенето във влажни години с гранулирани азотни торове е много рисковано и трябва добре да се прецизира неговото време и количеството на избрания продукт, ако все още се използват те.

Вегетативното подхранване на всички видове култури, вече ще придобие друг вид, т.к. на пазара за поредна година ще са продуктите от двете специализирани серии течни торове ФАСТ и ФАСТ+. Торовете от серията ФАСТ са изключително добре балансирани продукти, с комплекс от микроелементи, които са подходящи за старт и за коригиращо торене на всички култури. А торовете от серията ФАСТ + са специализирани продукти, разработени по групи култури (за зърнено-житни култури, за маслодайни култури, за трайни насаждения и за зеленчукови култури), които осигуряват оптимално количество микроелементи на растенията във фазите, в които те се нуждаят от тях. По отношение на цена – качество, няма да намерите друг Български продукт, който да отговори на Вашите очаквания за листно подхранване.

В годината, в която Агрополихим АД увеличи участията си на различни изложения, форуми и семинари, за първи път ще отбележи участие и на Международно специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2018 г. На изложението ще бъдат представени новите продукти, допълващи широката гама от течни и гранулирани торове.

Екипът на отдел „Агрохимия и почвознание“, ще има удоволствието да обърне внимание на всеки един фермер, заинтересован от продуктовата гама на компанията, ще бъдат представени технологии за прецизно торене при различни култури, характеризиращи се с минимална загуба на активно вещество и средства, при  използваните продукти.

През юни тази година, Агрополихим АД ще вземе участие и в Международни открити дни на полето, които се провеждат за първи път у нас. Едно изложение, което дава възможност на фирмите в България, да представят своите продукти по един различен начин.

 

Очакваме Ви!

 

Заповечеинформацияотноснопродуктитеитехнологиитезапрецизнохранене, можетедасеобърнетекъмекипанаотдел“Агрохимияипочвознание”при“Агрополихим”АД.

Отдел„Агрохимияипочвознание“, e-mail: agronomist@agropolychim.bg

ЙорданИлиев–ръководителотдел„Агрохимияипочвознание“,агроном

Тел.: +359 519 97554, Моб.: +359 882 465258, е-mail: y.iliev@agropolychim.bg;

ТеодораДимитрова–Агроном

Тел.: +359 519 97744, Моб.: +359 888 490 119, е-mail:t.dimitrova@agropolychim.bg;

МарияКолева–Агроном

Тел.: +359 519 97769, Моб.: +359 889 966 140, е-mail: m.koleva@agropolychim.bg;

ГалинЗлатанов–Агроном–консултантСеверозападнаБългария

Моб.: +359 888 406 967, е-mail: g.zlatanov@agropolychim.bg;

ХристиянХристовАгроном–консултантЦентралнасевернаБългария

Моб.: +359 888 426 244, е-mail: h.kurtev@agropolychim.bg;

ВладимирИванов–Агроном–консултантСевероизточнаБългария

Моб: +359 888 428 044, е-mail: v.atanasov@agropolychim.bg;

ГеоргиПопчев–Агроном–консултантЮжнаБългария

Моб.: +359 888 418 703, е-mail: g.popchev@agropolychim.bg;

ВладимирЖелев–Агроном–консултантЦентралнаиюгоизточнаБългарияМоб.: +359 888 708 875, е-mail: v.zhelev@agropolychim.bg;