петък, юни 2, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ВидеоЗърнопроизводствоСъвети

Технология за течно торене на житни от АГРОПОЛИХИМ ВИДЕО

Открит ден на торовата компания около Червен Бряг

Открит ден на торовата компания около Червен Бряг

Агрополихим стартира с откритите дни на полето

В края на пролетта от Агрополихим стартираха с откритите дни на полето представяйки своята технология за цялостно торене.

Интерес към течното торене проявяват все повече земеделски производители.

Целта на компанията е да създава опитни полета в стопанства на фермери, които не са работили с течни торове, и чрез тях те да разберат повече за тази технология. От Агрополихим прилагат така наречената 4К технология.

За прецизното торене е важно да се избере с каква част от продукта да се третират площите, като това се съобрази с активното вещество, сорта и метеорологичните условия т.е. всички комплексни фактори за да се постигнат оптимални резултати. За това допринасят още избора на периода на внасяне и как да се направи базирано на анализ на почвите с помощта на иновативни технологии.

За повече информация относно продуктите и технологиите за прецизно хранене, можете да се обърнете към екипа на отдел“Агрохимия и почвознание” при“Агрополихим”АД.

Технология за торене на пшеница

Отдел„Агрохимия и почвознание“e-mail: agronomist@agropolychim.bg

Йордан Илиев–ръководител отдел „Агрохимияипочвознание“,агроном

Тел.: +359 519 97554Моб.: +359 882 465258е-mail: y.iliev@agropolychim.bg;

Теодора Димитрова–Агроном

Тел.: +359 519 97744Моб.: +359 888 490 119е-mail:t.dimitrova@agropolychim.bg;

Мария Колева–Агроном

Тел.: +359 519 97769Моб.: +359 889 966 140е-mail: m.koleva@agropolychim.bg;

Галин Златанов–Агроном–консултант Северозападна България

Моб.: +359 888 406 967е-mail: g.zlatanov@agropolychim.bg;

Християн Христов – Агроном–консултант Централнасеверна България

Моб.: +359 888 426 244е-mail: h.kurtev@agropolychim.bg;

Владимир Иванов–Агроном–консултант Североизточна България

Моб: +359 888 428 044е-mail: v.atanasov@agropolychim.bg;

Георги Попчев–Агроном–консултант Южна България

Моб.: +359 888 418 703е-mail: g.popchev@agropolychim.bg;

Владимир Желев–Агроном–консултант Централнаиюгоизточна България 

Моб.: +359 888 708 875е-mail: v.zhelev@agropolychim.bg;