неделя, април 5, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ВидеоЗърнопроизводствоСъвети

Технология за течно торене на житни от АГРОПОЛИХИМ ВИДЕО

Открит ден на торовата компания около Червен Бряг

14Хиляди
Гардоприм Плюс Голд

Открит ден на торовата компания около Червен Бряг

Агрополихим стартира с откритите дни на полето

В края на пролетта от Агрополихим стартираха с откритите дни на полето представяйки своята технология за цялостно торене.

Интерес към течното торене проявяват все повече земеделски производители.

Целта на компанията е да създава опитни полета в стопанства на фермери, които не са работили с течни торове, и чрез тях те да разберат повече за тази технология. От Агрополихим прилагат така наречената 4К технология.

За прецизното торене е важно да се избере с каква част от продукта да се третират площите, като това се съобрази с активното вещество, сорта и метеорологичните условия т.е. всички комплексни фактори за да се постигнат оптимални резултати. За това допринасят още избора на периода на внасяне и как да се направи базирано на анализ на почвите с помощта на иновативни технологии.

За повече информация относно продуктите и технологиите за прецизно хранене, можете да се обърнете към екипа на отдел“Агрохимия и почвознание” при“Агрополихим”АД.

Технология за торене на пшеница

Отдел„Агрохимия и почвознание“e-mail: agronomist@agropolychim.bg

Йордан Илиев–ръководител отдел „Агрохимияипочвознание“,агроном

Тел.: +359 519 97554Моб.: +359 882 465258е-mail: y.iliev@agropolychim.bg;

Теодора Димитрова–Агроном

Тел.: +359 519 97744Моб.: +359 888 490 119е-mail:t.dimitrova@agropolychim.bg;

Мария Колева–Агроном

Тел.: +359 519 97769Моб.: +359 889 966 140е-mail: m.koleva@agropolychim.bg;

Галин Златанов–Агроном–консултант Северозападна България

Моб.: +359 888 406 967е-mail: g.zlatanov@agropolychim.bg;

Християн Христов – Агроном–консултант Централнасеверна България

Моб.: +359 888 426 244е-mail: h.kurtev@agropolychim.bg;

Владимир Иванов–Агроном–консултант Североизточна България

Моб: +359 888 428 044е-mail: v.atanasov@agropolychim.bg;

Георги Попчев–Агроном–консултант Южна България

Моб.: +359 888 418 703е-mail: g.popchev@agropolychim.bg;

Владимир Желев–Агроном–консултант Централнаиюгоизточна България 

Моб.: +359 888 708 875е-mail: v.zhelev@agropolychim.bg;

NivaBG.com