петък, май 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
КартофиОпределител на болести неприятели и плевелиПлевели по картофитеСъвети

Борба с плевелите при картофи

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ КАРТОФИ

Посевите с картофи се заплевеляват силно още в периода на поникването им и непосредствено след него, когато плевелите изпреварват културното растение.

Ранното заплевеляване намалява чувствително добивете, а късното наред с това създава сериозни проблеми при прибиране на реколтата.

В полските райони в посевите на картофите преобладават следните плевели:

  • от едногодишните плевели – ранно пролетни – полски синап, фасулче; късно пролетни – обикновен щир, видове кощрява и лобода, кокошо просо, лападаволистно пипериче, черно куче грозде, бръшлянолистно великденче, звездица, стъблеобхватна мъртва коприва, и зимно-пролетните – дива ряпа, подрумче и др.

В планинските райони в посевите на картофите са разпространени главно следните плевели:

  • полски синап, дива ряпа, бяла лобода, обикновен щир, петниста бударица, полско подрумче, синя метличина и др. Повечето от площите са заплевелени и с паламида, млечок, повитица и троскот.

От агротехническите мероприятия важно значение има сеитбообръщението. Най-добри предшественици за картофите са ранните култури – пшеница, ечемик, грах, фасул и др., които дават възможност за навременна и качествена основна обработка на почвата и особено ранна дълбока оран.

Когато степента на заплевеляване с многодишни кореновоиздънкови / коренищни плевели е много висока вариантите са:

  • в условията на сухо лято – методът на изсушаване на подземните органи и методът на изтощаване при кореновоиздънковите ИЛИ

  • третиране на площите с тотални хербициди преди дълбоката оран.

Борбата се води през лятно-есенния период (обикновено през август, съчетана с допълнителните лятно-есенни обработки за унищожаване на плевелите, поникнали след дълбоката оран).

Предсеитбена обработка на почвата

Механичната борба с плевелите през вегетацията се свежда до едновременно окопаване и загърляне.

Дълбокото засаждане на клубените и високата им регенеративна способност позволяват при културата да се използват голям брой почвени хербициди.

Почвените хербициди се внасят 25-30 дни след засаждането на картофите.

Плевелите поникнали през вегетацията се унищожават главно с метрибузин, бентазон, квизалофоп-П-етил, клетодим, феноксапроп-П-етил, флузилафоп-П-бутил като задължително се спазват правилата на приложение на хербицидите и ограниченията във фенофазите на развитие.

При успешно химично унищожаване на плевелите вегетационни обработки до загърлянето на картофите не се извършва. Само при силно уплътняващи се почви при много влажна пролет се налага едно механизирано междуредово окопаване за улесняване на загърлянето.

Вашият коментар