петък, септември 25, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
РАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаСъвети

Брашнести мани по доматите – Oidium lycopersici, Oidium neolycopersici

Силно засегнатите листа стават кафяви и се сбръчкват

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1.84ХилядиЧетения

Описание на болестта

Брашнестата мана, причинена от Oidiumsp. е сравнително ново заболяване по доматите. Първоначално тази гъба бе известна навсякъде като Oidiumlycopersici, но понастоящем са включени два вида: Oidiumneolycopersici, която образува единични конидии и е разпространена в целия свят, без Австралия и O. lycopersici, която винаги образува конидии във верижки и е в границите на Австралия. O. neolycopersici може да засегне всички надземни части на растението с изключение на плодовете. Силно засегнатите листа стават кафяви и се сбръчкват, което води до преждевременна дефолиация. Силните инфекции водят до значително намаляване размера на плодовете и тяхното качество. Разпространението на брашнестата мана се благоприятства от сухи условия (типично през деня), умерени температури и намалена интензивност на светлината. Инфекцията се благоприятства също от високата относителна влажност, необходима за кълнене на конидиите. Гъбата преживява по растителни остатъци.

За разлика от описаната  брашнеста мана, която образува само повърхностен мицел, Leveillulataurica, друг причинител на брашнеста мана, се развива в тъканта на гостоприемника. Върху горната страна на листата се появяват дифузни жълти петна, докато бялата брашнеста маса на патогена се наблюдава върху долната им част. Петната могат да некротизират и растенията да се обезлистят. Патогенът се благоприятства от високите температури и сухото време.

Стратегия за борба

При нападение използването на фунгициди става необходимо. Препоръчаните фунгициди могат да причинят фитотоксичност през зимата (при понижени условия на светлина) или по младите растения. Провеждат се селекционни програми за създаване на устойчиви на болестта сортове, както и използване на биологичната борба най-вече при O. neolycopersici.

Проблеми с устойчивостта

Тези патогени може да развият устойчивост, например към азоксистробин. Затова трябва да се прилага подходяща стратегия, за да се избегне устойчивостта. 

Вашият коментар