Всички в съвети ПРСР 2014 - 2020
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
ЗърнопроизводствоЗеленчукопроизводствоОвощарствоКартофопроизводствоЛозарство
ТОРЕНЕ
ЗърнопроизводствоЗеленчукопроизводствоОвощарствоКартофопроизводствоЛозарство
Растителна защита
ЗърнопроизводствоЗеленчукопроизводствоОвощарствоКартофопроизводствоЛозарствоТорове и препаратиФунгицидиХербицидиИнсектицидиБиопрепарати
ЖИВОТНОВЪДСТВО
ГоведаОвцеСвинеПтициЗайци
ПЧЕЛАРСТВО
ОтлгежданеЗащита
Определител на болести неприятели и плевели
Пшеница
Болести по пшеницатаПлевели по пшеницатаНеприятели по пшеницата
Ечемик
Болести по ечемикаПлевели по ечемикаНеприятели по ечемика
Слънчоглед
Болести по слънчогледаНеприятели по слънчогледаПлевели по слънчогледа
Царевица
Болести по царевицатаНеприятели по царевицатаПлевели по царевицата
Рапица
Болести по рапицатаНеприятели по рапицатаПлевели по рапицата
Картофи
Болести по картофитеНеприятели по картофитеПлевели по картофите
Домати
Болести по доматитеНеприятели по доматите
Краставици
Болести по краставицитеНеприятели по краставиците
Пипер
Болести по пипераНеприятели по пипера
Зеле
Болести по зелетоНеприятели по зелето
Праскови
Болести по прасковитеНеприятели по прасковите
Кайсии
Болести по кайсиитеНеприятели по кайсиите
Ябълки
Болести по ябълкитеНеприятели по ябълките
Череши и вишни
Болести по черешите и вишнитеНеприятели по черешите и вишните
Круши
Болести по крушитеНеприятели по крушите
Сливи
Болести по сливитеНеприятели по сливите
Лоза
Болести по лозатаНеприятели по лозата
Черно гниене / цевна бактериоза по зелето

Черно гниене / цевна бактериоза по зелето

Причинител: Xanthomonas campestris(Pam.) Dows. pv campestris
03 Декември 2014
Чернилка по зелето

Чернилка по зелето

Причинители: род Аlternaria - А. Brassicae (Berk. ) Sacc., A. brassicicola Schw., A. raphani Groves & Skolko
03 Декември 2014
Сухо стъблено гниене по зелето

Сухо стъблено гниене по зелето

Причинител на Сухо стъблено гниене по зелето е Leptosphaeria macularia ( Desm. ) Cesati & de Notaris / Phoma lingam (Tode) Desm.
03 Декември 2014
Мокро гниене по зелето

Мокро гниене по зелето

Причинител: Еrwinia carоtovora ( Jones ) Holland
03 Декември 2014
Мозайка по цветното зеле

Мозайка по цветното зеле

Мозайката е повсеместно разпространена, но с най-голямо значение при цветното зеле
03 Декември 2014
Мана по зелето

Мана по зелето

Причинител: Peronospora parasitica (Pers.) Fries
03 Декември 2014
Гуша по зелето

Гуша ( Кила ) по зелето

Причинител на гушата по зелето е Plasmodiophora brassicae Woronin
03 Декември 2014
общо 8 съвети