събота, ноември 17, 2018
0887257707 videnov@abv.bg

Плевели по ечемика

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Многодишен кореновоиздънков плевел
ЕчемикКартофиОпределител на болести неприятели и плевелиПлевели по ечемикаПлевели по картофитеПлевели по пшеницатаПшеницаСъвети

Паламида полска – Cirsium arvense, сем. Сложноцветни

Описание   Многодишен кореновоиздънков плевел, пониква в края на март - април, а при влага през целия вегетационен сезон. Цъфти и плододава през юли – август. Подрязването на вертикалния корен и нарязването на хоризонталните корени провокира пробуждането на спящите пъпки....