понеделник, октомври 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg

Неприятели по кайсиите

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Описание и борба с Източен плодов червей
КайсииНеприятели по кайсиитеОпределител на болести неприятели и плевелиСъвети

Описание на Източен плодов червей

Описание на  Източен плодов червей   От 3 до 5 поколения годишно, зимува като  гъсеница в пашкул под  кората , в повърхностния почвен слой, върху почвата под окапалите листа.  Пеперудите от първо  поколение летят ако средната дневна температура се задържи около...