четвъртък, октомври 17, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

Птици

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Ставки на субсидиите за животновъди по схемите за обвързана подкрепа
ГоведаЖивотновъдствоЖИВОТНОВЪДСТВОЗайциНОВИНИОвцеПтициСвинеСъвети

Размер на субсидията за обвързано подпомагане 2015

Фонд „Земеделие“ започва изплащането на субсидии за подпомагане на сектор „Животновъдство“. Повече от 12 000 земеделски стопани, отглеждащи крави, над 14 000 собственици на кози и овце, както и 239 фермери, които  гледат биволи, ще получат подпомагане по схемите за...