вторник, декември 10, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

Лозарство

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Много от характеристиките на сярата в метаболизма на растенията са подобни на тези на азота. Поради тази причина
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоОвощарствоСъветиТОРЕНЕ

Не забравяйте сярата при планиране на торенето!

Много от характеристиките на сярата в метаболизма на растенията са подобни на тези на азота. Поради тази причина, достатъчното количество сяра влияе не само на добива, но и оказва положително влияние върху качеството. Достатъчна причина да се обръща внимание върху...