Всички в съвети ПРСР 2014 - 2020
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
ЗърнопроизводствоЗеленчукопроизводствоОвощарствоКартофопроизводствоЛозарство
ТОРЕНЕ
ЗърнопроизводствоЗеленчукопроизводствоОвощарствоКартофопроизводствоЛозарство
Растителна защита
ЗърнопроизводствоЗеленчукопроизводствоОвощарствоКартофопроизводствоЛозарствоТорове и препаратиФунгицидиХербицидиИнсектицидиБиопрепарати
ЖИВОТНОВЪДСТВО
ГоведаОвцеСвинеПтициЗайци
ПЧЕЛАРСТВО
ОтлгежданеЗащита
Определител на болести неприятели и плевели
Пшеница
Болести по пшеницатаПлевели по пшеницатаНеприятели по пшеницата
Ечемик
Болести по ечемикаПлевели по ечемикаНеприятели по ечемика
Слънчоглед
Болести по слънчогледаНеприятели по слънчогледаПлевели по слънчогледа
Царевица
Болести по царевицатаНеприятели по царевицатаПлевели по царевицата
Рапица
Болести по рапицатаНеприятели по рапицатаПлевели по рапицата
Картофи
Болести по картофитеНеприятели по картофитеПлевели по картофите
Домати
Болести по доматитеНеприятели по доматите
Краставици
Болести по краставицитеНеприятели по краставиците
Пипер
Болести по пипераНеприятели по пипера
Зеле
Болести по зелетоНеприятели по зелето
Праскови
Болести по прасковитеНеприятели по прасковите
Кайсии
Болести по кайсиитеНеприятели по кайсиите
Ябълки
Болести по ябълкитеНеприятели по ябълките
Череши и вишни
Болести по черешите и вишнитеНеприятели по черешите и вишните
Круши
Болести по крушитеНеприятели по крушите
Сливи
Болести по сливитеНеприятели по сливите
Лоза
Болести по лозатаНеприятели по лозата

Тази пролет зимата ще бъде мека…

Запомнете! Хорус действа тогава, когато на другите им е още студено
22 Април 2017
Финансиране на бизнеса по европейски програми

Финансиране на бизнеса по европейски програми

Имате идея за развитие на собствен бизнес, която искате да реализирате чрез Европейските програми за ...
28 Септември 2016
Fertileader и Fertiactyl

Биостимулаторите на Timac Agro – гаранция за високи добиви и отлично качество на ...

При бързото развитие на културите можем да очакваме редица стресови ситуации, които да се отразят ...
08 Май 2016
Списък на браншовите организации в сектор земеделие

Списък на браншовите организации в сектор земеделие

Земеделски браншови организации
04 Август 2015
Наредба № 3/29.01.1999 г. за земеделски производител

Наредба № 3/29.01.1999 г. за земеделски производител

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските производители ...
21 Юли 2014
Оранжерийна цикадка - Hauptidia maroccana

Цикадки

Южна цикадка Empoasca decipiens и оранжерийна цикадка Hauptidia maroccana
22 Май 2014
Нощенка

Нощенки и други пеперуди при оранжериините домати

Ларвите на нощенките се хранят с листата на доматите
22 Май 2014
Нематоди (Meloidogyne arenaria)

Нематоди при оранжериини домати

Нематодите причиняват дерформации по корените на растенията
22 Май 2014
Акари - Tetranychus turkestani

Акари по доматите - Tetranychus urticae, Tetranychus turkestani

Акарите по доматите причиняват повреди по всички части на растрението
21 Май 2014
Frankliniella occidentalis

Тютютнев трипс по доматите - Thrips tabaci

Тютюневият трипс се открива най-вече по листната маса
21 Май 2014
Liriomyza huidobrensis

Листоминиращи мухи по доматите - Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensi, Liriomyza trifolii

Листоминиращите мухи причиняват дребни бели петна
21 Май 2014
Aulacorthum solani

Листни въшки по доматите - Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthumsolan, Aphis gossypii

Листните въшки засягат доматите пряко чрез повреди при хранене или непряко чрез пренасяне на вируси
21 Май 2014
Белокрилки, Trialeurodes vaporariorum

Белокрилки по доматите - Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci

Оранжерийната белокрилка Trialeurodes vaporariorum е широко разпространен всеяден неприятел по оранжерийните ...
21 Май 2014
Cucumbеr mosaic cucumovirus

Вирусни болести при оранжериините домати

Alfalfa mosaic alfamovirus, Cucumber mosaic cucumovirus, Tomato mоsaic tobamovirus, Potato Y potyvirus, Tomato spotted wilt tospovirus
15 Май 2014
Clavibacter michiganensissubsp. michiganensis

Бактерийно петносване, бактерийно изсъхване, бактерийно увяхване - Pseudomonas syringaepv. ...

Тези болести по доматите са рядко срещани в нашата страна
13 Май 2014
Sclerotinia sclerotiorum

Бяло гниене по доматите - Sclerotinia sclerotiorum

Бялото гниене е рядко срещано заболяване при доматите
13 Май 2014
Fulvia fulva

Листна плесен по доматите - Fulvia fulva

Причинител на болестта листна плесен по доматите е Fulvia fulva
08 Май 2014
Oidium neolycopersici

Брашнести мани по доматите - Oidium lycopersici, Oidium neolycopersici

Силно засегнатите листа стават кафяви и се сбръчкват, което води до преждевременна дефолиация.
08 Май 2014

Сиво гниене по доматите - Botrytis cinerea (с.ф.Botryotinia fuckeliana)

Гъбата предизвиква кафяви петна, които се покриват със сив налеп (сиво гниене) и постепенно загиват.
08 Май 2014

Картофена мана по доматите - Phytophthora infestans

Картофената мана предизвиква гниене по листата, стъблата и плодовете
08 Май 2014
общо 28 съвети