петък, май 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
БиопрепаратиИнсектицидиЛозарствоОвощарствоРастителна защитаСъветиФунгицидиХербициди

Дневник за растителна защита – примерно попълнени дневници за РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Как да попълним дневника за растителна защита

Попълнен Дневник за РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - в края на публикацията

Всеки земеделски производител, според НАРЕДБА 104 трябва да води дневник за проведените растителнозащитни мероприятия, които е извършил за всяко едно от полетата, които обработва. 

 

За всяко поле и култура се води отделен дневник. Чрез тези дневници се води история на полето, като по този начин производителя улеснява себе си през следващите години, като се налога да се прави справка на използваните продукти за растителна защита /ПРЗ/, торове и подхранващи вещества, както и при съставянето на сеитбообращението.

 

ОСНОВНИ ГРЕШКИ ВЪВ ВОДЕНЕТО НА ДНЕВНИЦИТЕ:

 

    • забравя се да се попълнят: населеното място около което е обработваното поле , местността на полето, склад на препаратите, предшественик на културата; кадастрален номер, дата на сеитба/засаждане, забравя се да се впише ‘обеззаразяване семена’ като растителнозащитно мероприятие;

 

    • често се допускат грешки при нанасянето на площта на използваното поле;

 

    • допускат се разминавания при вписването на датите на третирне с ПРЗ и обследване на полетата (има случаи, в които обследването е станало след третирането с ПРЗ);

 

    • вписват се ПРЗ, които не са регистрирани за съответната култура/вредител;

 

    • неизписване на ПРЗ със всички обозначителни знаци (напр. СТОМП, а не СТОМП НОВ 330 ЕК)

 

 

Воденето на дневници трябва да става от лице, което има висше агрономическо образование, или от земеделски производител, преминал Базово обучение за работа с ПРЗ от втора група. Тези обучения се провеждат от Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/ и дават право за попълване на дневниците, но въпреки това е нужна заверка от агроном.

 

ДНЕВНИЦИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  на Microsoft Word ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК 

 

 

ПРИМЕРНО ПОПЪЛНЕНИ ДНЕВНИЦИ:

 

Дневник

Дневник за проведени РЗ мероприятия и торене – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Вашият коментар