четвъртък, януари 20, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Електронни наръчници за кандидатсване по мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Изтеглете електронните наръчници за кандидатстване по мерки

Мярка 10 Агроекология и климат,

Мярка 11 Биологично земеделие,

Мярка 12 Плащания по натура 2000 и рамкова директива за водите

Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

от ПРСР 2014-2020.

Вашият коментар