понеделник, януари 21, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Иновативен продукт в помощ на фермерите- течен комбиниран тор NP 6:21

Продуктът може да се ползва за почвено подхранване и по време ма вегетация на растенията

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

421Четения
NivaBG.com

Поради развиващите се технологии за прецизно хранене на земеделските култури в България, което се дължи на приложението на течни торове, се повиши необходимостта от разработката на течен комбиниран тор NP с високо съдържание на фосфор,който да допълни изцяло технологиите за торене посредством течни торове.

Течен комбиниран тор NP

Фосфорът е минерален елемент и в течно състояние той може да бъде представен само под формата на фосфорна киселина, ние го съчетахме сазотзада получимидеалнияпродуктзатечноторенесфосфор. Новият течен комбиниран тор NP 6:21 е иновативен продукт единствен по рода си. Той съдържа в себе си два основни хранителни елемента–азот и фосфор.

Технически данни:

Състав

Единицизавеличината

Стандартнинорми

Външенвид

Жълтеникаватечност

рН

рНединици

6,18

Плътност (200C)

g/cm3

1,28

ОбщP2O5

%

21,0

Общазот (амонячен)

%

6,0

 

Предимства

Продукта съчетава всички положителни качества на течните торове, изразени в минимални загуби на активно вещество, прецизно приложение при различни видове земеделски култури, отлично разпределение върху площите, кристално чист продукт, който не запушва дюзи иполивни системииможе да бъде използван като продукт за основно хранене на растенията с фосфор, както и за вегетативно подхранване.

Приложение

Течнияткомбиниран тор NP е приложим при всички култури имащи нужда от тези елементи. Самата апликация може да бъде направена посредством пръскачки и специализирани апликатори за течни торове, които могат да бъдат монтирани на сеялки, окопни култиватори и друг вид почвообработваща техника. Освен почвено приложение, като основно торене продукта може да се внесе и пo време на вегетация, отново посредством пръскачка с дюзизатечни торове, като периода на внасяне задължително трябва да бъде съобразен с културата и климатичните условия.

Специфика при приложение

Както всички течни торове така и този неправи изключение от това, че трябва да се съобразят редица фактори, които да предотвратят появата на пригори и други странични негативни ефекти. Физиологичната реакция на растенията е неизбежна, но тя не трябва да ни притеснява. Ако продукта е приложен правилно и по предписание,той ще даде максимално добри резултати.

Още едно от предимствата му и също така и специфика при приложението му, е че той е съвместим с масовите препарати за растителна защита. За повече информация по отношение на смесването можете да се обърнете към екипана отдел„Агрохимияипочвознание“.

Контакти: Отдел „ Агрохимия и почвознание“, e-mail: agronomist@agropolychim.bg

Йордан Илиев – ръководителотдел „Агрохимия и почвознание“, агроном

Тел.: +359 519 97554, Моб.: +359 882 465258, е-mail: y.iliev@agropolychim.bg;

Теодора Димитрова – Агроном

Тел.: +359 519 97744, Моб.: +359 888 490 119, е-mail:t.dimitrova@agropolychim.bg;

Мария Колева – Агроном

Тел.: +359 519 97769, Моб.: +359 889 966 140, е-mail: m.koleva@agropolychim.bg;

Галин Златанов – Агроном – консултантСеверозападнаБългария

Моб.: +359 888 406 967, е-mail: g.zlatanov@agropolychim.bg;

Християн Христов – Агроном – консултантЦентралнасевернаБългария

Моб.: +359 888 426 244, е-mail: h.kurtev@agropolychim.bg;

Владимир Иванов – Агроном – консултантСевероизточнаБългария

Моб: +359 888 428 044, е-mail: v.atanasov@agropolychim.bg;

Георги Попчев – Агроном – консултантЮжнаБългария

Моб.: +359 888 418 703, е-mail: g.popchev@agropolychim.bg;

Владимир Желев – Агроном – консултантЦентрална и югоизточнаБългарияМоб.: +359 888 708 875, е-mail: v.zhelev@agropolychim.bg;

 

 

 

Вашият коментар