петък, януари 22, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
РАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаСъвети

Листни въшки по доматите – Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthumsolan, Aphis gossypii

Листните въшки засягат доматите пряко чрез повреди при хранене или непряко чрез пренасяне на вируси

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

2.78ХилядиЧетения

Описание на неприятелите

Листните въшки са смучещи насекоми, които могат да засегнат доматите пряко чрез повредите при хранене и също непряко чрез пренасяне на вируси. Главните видове, нападащи тази култура са: Доматова листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), прасковена листна въшка (Myzus persicae), Aulacorthum solani и памукова листна въшка (Aphis gossypii). Първичните повреди по растенията произтичат от влиянието на колониите, хранещи се с млада тъкан, което отслабва и нарушава новия растеж. Листните въшки причиняват хлоротични петна, хлороза и деформация на листата, закърняване и увяхване на растенията. По “медената роса”, се развиват сапрофитни чернилни гъби, които се отлагат по листата и плодовете, понижава се фотосинтезата и качеството на плодовете.

Стратегия за борба

Започването на вегетацията с култура, свободна от листни въшки, забавя развитието на популацията. Мониторингът (жълти лепливи уловки и редовно обследване, както на растенията, така и на уловката) е важно за събиране на информация относно наличието на листни въшки. Някои видове плевели могат да действат като гостоприемници за листните въшки и като резервоари  за вирусите и те трябва също да се контролират.

За борба срещу листните въшки има различни биологични средства : Aphidoletes aphidimyza, Aphelinus abdominalis, Aphidius ervi, A. сolemani, Hippodamia convergens, Harmonia axyridis, Adalia bipunctata, Coccinella septempunctata, Chrysoperla carnea и Verticillium lecanii. Ако колонии от листни въшки, въпреки всичко започнат да се изграждат, да се пръска с инсектицид, но за предпочитане само като “коригиращо” приложение. Използваните активни вещества да бъдат безопасни за естествените врагове и пчелите или да имат къса персистентност, така че не всички жизнени стадии на естествените врагове да бъдат засегнати и те да бъдат отново въведени кратко време след третирането. Достатъчно разтвор трябва да се изпръска за покриване на всички нападнати растителни повърхности.

Проблеми с устойчивостта

Няколко вида листни въшки (по-специално Aphis gossypii и Myzus persicae) имат популации със значителна устойчивост към определени групи инсектициди, така че изборът на продуктите и редуването им е много важно. Продукти с чисто физическо действие, като например основаващи се на скорбяла продукти за растителна защита и мастни киселини, могат да бъдат полезни за локално приложение и могат да контролират устойчиви листни въшки. Действащият комитет по устойчивост към инсектициди осигурява координирана реакция на индустрията за растително-защитни продукти към създаване на устойчивост при насекомите и акарите. 

Вашият коментар