събота, януари 23, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
РАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаСъвети

Листоминиращи мухи по доматите – Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensi, Liriomyza trifolii

Листоминиращите мухи причиняват дребни бели петна

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

3.3ХилядиЧетения

Описание на неприятелите

Доматова листоминираща муха (Liriomyza bryoniae), южноамериканкска мистоминираща муха (Liriomyza huidobrensis), серпентинова (детелинова) листоминираща муха (Liriomyza trifoliiи градинска листоминираща муха(Phytomyza horticola) са главните листоминиращи мухи по доматите. Възрастните женски мухи причиняват дребни бели петна от хранене по листата, които обикновено са с по-малко значение. Ларвите минират  листата. Ларвите на L. huidobrensis са белезникави до жълти, какавидите са кафяви до черни. Ларвите на L. trifolii и  на другите видове са жълти, какавидите са сивкавочерни. Какавидирането настъпва извън листата, в почвата под растенията или върху листната маса. Листоминиращи мухи са главно полифаги. L. huidobrensis и L. trifolii се разглеждат като карантинни неприятели в много страни на региона на ЕОРР, включително и за България.

Стратегия за борба

Нападението в оранжериите се причинява от заразен растителен материал и навлизане на мухите през врати и проветрители. Използването на жълти лепливи уловки и честото обследване на растенията за мухи и убождания при храненето, както и нови мини ,показват присъствие на неприятеля. Започването с чист разсад и оранжерии свободни от неприятеля е от голямо значение. В някои страни се използват мрежи за насекоми. При установяване на карантинните видове да се уведомят карантинните служби и се предприемат необходимите мерки за борба.

Паразитните ципестокрили Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea и Opius pallipes се използват за биологична борба и могат да осигурят ефикасна защита от листоминиращите мухи. Тези паразити са местни за  Европа и е възможно естествено да присъстват в оранжериите. D. sibirica и O. pallipes снасят своите яйца в ларвите на листоминиращите мухи. Ларвите на тези естествени врагове могат да останат в какавидите стадий на листоминиращите мухи в празните оранжерии и да се активират в началото на пролетта. D. isaea снася яйца близо до гостоприемника и ларвите се хранят с тези на  листоминиращите мухи. Този вид може да се открие непосредствено след месец май. Тези паразити трябва да се използват там, където е възможно и когато са налице.

Някои инсектициди, в частност абамектин и растежният регулатор циромазин, са ефикасни срещу ларвите на L. huidobrensis и L. trifolii при някои популации, но други популации от листоминиращи мухи са устойчиви на широк кръг инсектицидни групи, включително абамектин което прави химическата борба трудна. Инсектицидите не са ефикасни срещу какавидите. Известна е устойчивостта към пиретроиди.

Вашият коментар