Наредба 3 от 2015 г. урежда реда и условията на директните плащания

В наредбата се дефинират различните екологично насочени площи
   Прочетена: 294 пъти
Наредба 3 от 2015 г. урежда реда и условията на директните плащания
Наредба 3 от 2015 г. урежда реда и условията на директните плащания

Редът и условията по Схемата за единни плащания на площ (СЕПП), преразпределителните плащания и такива за прилагане на практики благоприятни за климата и околната среда или т.нар. зелени плащания, се уреждат в специална наредба за директните плащания на аграрното министерство от 2015 г. Освен това в нея са включени и схемите за дребни земеделски стопани, за млади фермери, за обвързано с производството подпомагане, специалните плащания за отглеждане на памук и за преходната национална помощ.

В документа се указва кои земеделски стопани имат право да получават зелени плащания, дава определения за екологично насочените площи (ЕНП) и екологичните чувствителни постоянно затревени площи.

 


Автор  
ОЩЕ ПО ТЕМАТА