вторник, май 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоОвощарствоСъветиТОРЕНЕ

Не забравяйте сярата при планиране на торенето!

Много от характеристиките на сярата в метаболизма на растенията са подобни на тези на азота. Поради тази причина

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Много от характеристиките на сярата в метаболизма на растенията са подобни на тези на азота. Поради тази причина, достатъчното количество сяра влияе не само на добива, но и оказва положително влияние върху качеството. Достатъчна причина да се обръща внимание върху приложението на сяра при подхранването на културите.

Сярата играе важна роля  в метаболизма на растенията. Сярата участва в образуването на хлорофила, чрез който растението изгражда своята биомаса. Сярата  спомага също така абсорбираният азот да се включи в обмяната на веществата. Растежът е в пряка зависимост от осигуреността  на достатъчно количество сяра. Нещо повече, качеството на продукцията също се влияе от сярата, тъй като тя е съставна част на аминокиселините и следователно повишава   съдържанието на протеините.

Приемане на сяра под формата на сулфати

Растенията усвояват сярата от почвата като минерализиран сулфат. Подобно на нитрата сулфата е разтворим във вода и следователно може да бъде отмит през зимните месеци.

В началото на вегетацията достатъчната запасеност на почвата със сяра не винаги е гарантирана. Особено през пролетта след влажна зима, в почвата се съдържат много малки количества сяра (S min) достъпна за растенията. По-специално при леките и бедни на хумус плитки почви и тежките такива, които се затоплят бавно през пролетта и често имат ниски стойности на S min. Така че земеделските производители трябва да компенсират необходимото количество сяра чрез торене с  минерални торове, заедно с първото пролетно подхранване с N. От съображения за ефективност и точност разпределение, комбинираното прилагане на азот-съдържащи сяра торове при растителност старт трябва да бъде първи избор. На последяващите етапи от вегетацията подхранването с нови количества сяра се увеличава.

Избягвайте недостига на сяра

Периодите на засилен растеж на биомасата, подпомогнати от  подхранването с  азот, могат до доведат до дисбаланс в абсорбирането на азот и сяра. Този ефект може да бъде засилен от факта, че вече поетата сяра, за разлика от азота,  не може да се придвижи от по-старите листа към по-младите. При житните култури недостигът на сяра се вижда най-добре с пожълтяването на по-младите листа. В такива случаи недостигът може да бъде предотвратен единствено чрез подхранване със сяра. Леките и бедни на хумус почви, както и структурно увредени почви и места с пролетно засушаване може  да се нуждаят от повторно прилагане на сяра. Площите с видими признаци на недостиг на сяра определено трябва да бъдат повторно подхранени със сяра. Торенето със сяросъдържащи торове, в периода на изкласяване на хлебната пшеница, увеличава съдържанието на протеин и седиментационните стойности, и оттам подобрява качеството на брашното.

Познавайки потребностите от сяра на насажденията

Растенията покриват частично потребностите си от сяра чрез наличните запаси от Smin и серомобилизирането на хумуса. От въздуха едва 5 до 8 кг S/ха достигат почвата годишно. Приблизително на същото количество сяра може да разчита фермерът, чрез дългосрочното минерализиране на органичната материя. Допълнителната потребност от серосъдържащи торове зависи от самото растение (между 10 и 50 кг S/хa). Житните култури, захарното цвекло, картофите и царевицата обикновено се нуждаят от 10 до 25 кг S/ха, докато ливадите с потребности от 20 до 40 кг S/хa и маслодайната рапица – 30 до 50 кг S/хa се нуждаят от по-големи количества . Високодобивните  интензивно обработвани ливади с чести коситби са с най-голяма потребност от сяра. Торенето със сяра според потребностите, увеличава съдържанието на протеини, качеството и енергийното съдържание на силажа. Прекомерното торене със сяра над потребностите, няма нито да увеличи добивите, нито да подобри качеството. Освен това прекомерното количество сяра ще предизвика вкисляване на почвата, което трябва да се компенсира с варуване.

Екипът на Бореалис Л.А.Т

КОНТАКТИ

1113  София

ул. „Тинтява” 13 Б

вх. А, ет. 3,  офис 3-5

тел. 02 442 53 68

NivaBG.com

Вашият коментар