понеделник, март 8, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Болести по зелетоЗелеОпределител на болести неприятели и плевелиСъвети

Неинфекциозни повреди, причинени от дефицит или от излишък на минерални елементи по зелето

Неинфекциозните повреди по зелето

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1.94ХилядиЧетения

Описание на неинфекциозните повреди по зелето

Азот (N). Зелевите култури са особено взискателни към съдържането на азот в почвата.  При  главестото зеле  азотът (N) обезпечава силен растеж и завиване на едри и тежки зелки. При недостиг на азот, растенията   се развиват бавно, остават дребни и образуват малки глави. Обратно при излишък на азот – зелките стават рехави и са по-склонни към напукване.

Фосфор ( Р ) – при недостиг на елемента развитието на растенията е забавено и се образуват малко и дребни зелки. По краищата на листата се появява характерното червоновиолетово оцветяване.  

Калий ( К ) – дефицитът на калий предизвиква просветляване на върха на листата и по-късно те пожълтяват и отмират. При още по-силен недостиг на К зелките остават дребни и рехави.

Калций ( Са ) – при недостиг на (Са) главестото зеле трудно се вкоренява. Листата му стават светлозелени, а по-късно покафеняват.

Бор – ( В ) – дефицитът на бор предизвиква характерни симптоми на по цветното зеле, изразени при формиране на рехава и некротична глава, заради специфичния ефект на този микроелемент върху развитието на меристемната тъкан.

Молибден ( Мо ) – при недоимък на елемента молибден цветното зеле реагира с характерна редукция на листната пластита на най-младите листа, от която е видима само дръжката и тясна област от прилежащи тъкани.

Борба

Да се осигури балансирано торене с минерални и органични торове, съобразно почвените, видовите  и сортовите изисквания. Коригиране на дефицита на от микроелементи  посредством листно подхранване. Отглеждане на зелевите култури при балансиран воден режим, защото почвеното засушаване често лимитира снабдяването с някои микроелементи.

 

Вашият коментар