петък, март 24, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
КартофиНеприятели по картофитеОпределител на болести неприятели и плевелиСъвети

Нощенки по картофите

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Описание на Нощенката по картофите

 

Картофите се нападат от следните многоядни нощенки: а/ подгризващи (Agrotis ipsilonAsegetumA.exclamationis), чиито гъсеници от I и II възраст скелетират листата, а следващите възрасти прегризват младите растения на нивото на почвата, или нагризват клубените; б/ надземни (Mamestra brassicaeMoleracea,Autographa gamma), гъсениците на които скелетират листата, изгризват отвори с различни големини, а при висока плътност унищожават листата. Ипсилоновата и гамозначната нощенки развиват 3 поколения у нас, а останалите по две. Гъсениците на подгризващите нощенки са пепеляво сиви и се намират плитко в почвата около растенията, а тези от надземните значително варират в оцветяването – от тревисто зелени до тъмно тъмнозелено и се намират върху растенията.

 

Борба

 

Основните агротехнически мероприятия имат важно значение при отглеждането на картофи Чрез тях се създават благоприятните условия за развитието на растенията, а същевременно се унищожава значителна част от популациите на нощенките, влощават се условията за хранене и яйцеснасяне. Срещу тези неприятели трябва да се провежда интегрирана борба, която се основава на праговете на икономическа вредност за отделните видове. Използването на яйчния паразит трихограма, хищната дървеница Podisus maculiventris и бактериални продукти за растителна защита на база Bacillus thuringiensis са една добра алтернатива на инсектицидните продукти за растителна защита. Необходимостта от борба се определя въз основа на летежа на пеперудите, проследяван с феромонови и светлинни уловки. Химическата борба е най-ефективно, когато е насочена срещу младите гъсеници до трета възраст.

Вашият коментар