неделя, ноември 27, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Опазването на почвата, нейната структура и чистота, е най – важното, което стои пред производителите

Неправилната обработка и разрушаването на структурата на почвата води до унищожаване на нейната микрофлора

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Животът на планетата се определя от чистотата на почвата, въздуха и водата. Тяхното замърсяване е свързано с пагубни последици за хората, животните и растенията. Развитието на земеделието и на аграрния сектор   е изцяло зависим от почвата, нейния състав, структура и водопропускливост. При нарушаване на някои от тези показатели, тя губи от качествата си, а това се отразява на плодородието и добивите на отделните култури, които намаляват, а от тук, и на дела на аграрния сектор . Ето защо учените почвоведи, фермери и всички, които имат отношение към почвата и към земята като цяло, отделят голямо внимание на проблемите с нея и най-вече със замърсяването. Кои са основните фактори, които предизвикват замърсяването, кои са водещите мерки за опазване от него и как могат да се решат.

На първо място : неправилните обработки, разрушаването на структурата,

следвано от прекомерната употреба на химически торове и пестициди и най-вече хербицидите, които основно потискат и унищожават почвената микрофлора, а техните остатъци не позволяват на някои видове да се възстановят.

Не на последно място е използването на еднотипни технологии и едно и също едностранно торене за почти всички култури.

През последните две десетилетия върху тези проблеми работеха учени и специалисти от цял свят, а много фирми започнаха производство на нови видове торове, които съхраняват и възстановяват почвата. Вниманието беше насочено към органичните торове от естествен произход, към биостимулаторите, решаващата роля на микроелементите и всички видове микроорганизми, които допринасят за живота и структурата на почвата Те са живата част от нея и решаващ механизъм за нейното съществуване, пълноценно функциониране и хранене на растенията.         От друга страна чрез подобряване структурата на почвата се осигурява и богат достъп на въздухообмен и кислород необходим, за растенията и за някой микроорганизми, част от почвената микрофлора.

                    

Всичко това не противопоставя методите за постигане на качеството на почвата и нейната роля за отглеждане на растенията. Най- важното беше да се насочи вниманието към основните технологични проблеми и изискванията на културите към тях. Бяха определени и вече са известни и служат като азбука на фермерите, какви са потребностите за развитието на всяка култура и какво количество изнася тя от почвата за един вегетационен сезон. Например малините изнасят за един сезон – азот – 5кг/дка, фосфор-1.5 кг/ дка и калий 6.5 кг/дка.

Като имахме предвид тези важни показатели за хранителния режим на растенията, изискванията им към водата и въздухопропускливоста на почвата с помощта на български и чуждестранни институти и научни колективи, разработихме и предлагаме пълни технологии за торене и отглеждане на културите.

В зависимост от насоката на производство на дадената ферма или друга селскостопанска единица, предлагаме пълни технологични схеми за най- добър баланс между основните торове, необходимостта от микроелементи и ролята и моментите на внасяне на недостига на микроорганизми, от които почвата се нуждае.

Предлагаме на вниманието на фермерите:

технология за интегрирано производство, поддържане и подходящо торене, дози и време на внасяне на торовете при:

–         Лозя, овощни култури, зеленчуци, зърнени и технически култури , ягодоплодни /малини, ягоди /

–         технология за очистване на почвата и поддържане на нейната чистота през целия вегетационен сезон. Новите продукти NON-SAL и STOP-SAL на фирма „ Агри-нова” и продуктите ЕКО ПРОП-NX допълват технологията и очистват почвата и от нематоди. Това се дължи на успешното действие на комплекса от гъби и бактерии със синергичен иновативен състав. Торът ЕКО ПРОП допринася за рекoлтивация на замърсени и изтощени почви като ги прави изключително полезни, възстановени напълно и с голямо значение в земеделието.

                    

    

–         Технология за борба с почвените патогени и вредители, без да се нарушава структурата и качествата на почвата, обратно дори те да се подобряват.

Повишаването на органичната материя на почвата, която подобрява не само нейната структура, но повишава и плодородието й, успешно може да се постигне с торове и биостимулатори, носители на органична материя. Един такъв висококачествен тор, добре познат на производителите, е ФАЛТАН –L , получен от гниеща дървесина. Високата степен на угниване и добавката на микроелементи го прави незаменим за повишаване на органиката и пълноценния състав на почвата.

За подобряване физикохимичните и биологични характеристики на всяка почва, независимо какви култури ще се отглеждат, почвоведите и водещи институти препоръчват – БУФАЛО на фирма Агри-нова, който съдържа 50 % органична материя, с последващо внасяне на БИО-МАКС солид. БИО-МАКС солид е един мощен биостимулатор, който е много високоефективен при стрес и забавено развитие на растенията.

–         АМИНО –Т е с много високо съдържание на гъби от род Триходерма/ 500 мил.спори /гр/ и аминокиселини от растителен произход – 32 % за борба с видовете от р. Питиум, Ризоктония, Фузариум. За борба с почвените вредители /теления червей, видове от сем. колеоптера и други, които имат почвен цикъл на развитие, както и някои растежни стимулатори – предлагаме подходящи продукти, за вегетационно внасяне. АЛГИМАКС, ФОЛИАМИН, за вредителите НАТУРАЛИС – почвено внесен или ВАЛТАН   през вегетацията, за обилен цъфтеж .

Всички предлагани от нас продукти са регистрирани в БАБХ и притежават пълно досие с токсикология .

За вегетационото развитие на културите предлагаме серията ФОЛИГРИИН – с различно съдържание на азот и oрганичната серия от натурален азот с бавна минерализация. Това дава възможност

 

                                                       4.          

растенията да имат на разположение азот през цялата вегетация, това са торовете на ORGANO AZOTO. За изравненост на цвета и дружно узряване, предлагаме серията торове КВАНТУМ, а за нарастване на плодовете и увеличаване на захарността и качествата на плодовото месо, предлагаме отново ВАЛТАН .

Дозите, видовото разнообразие и опаковките можете да намерите на сайта на Амитица или в каталога на фирмата.

За всички фермери, които желаят, подготвяме цялостна технология за отглеждане и опазване на растенията. Работим съвместно с български научни институти и лаборатории на наши партньори в Европа. Тази услуга я предлагаме безплатно, защото ние и нашите колеги, с които работим, искаме да запазим чиста и плодородна земята на България.

Вашият коментар