неделя, януари 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Болести по слънчогледаОпределител на болести неприятели и плевелиСлънчогледСъвети

Сиви петна по слънчогеда

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1.8ХилядиЧетения
NivaBG.com

Описание на биолестта Сиви петна по слънчогледа, фомопсис – Diaporthe helianthi

 

Diaporthe helianthi Munt-Cvet et al., безпо­лова форма Phomopsis helianthi Munt-Cvet et al. е гъбно заболявания по слънчогледа.

 

Първите признаци на заболяването се поя­вяват в края на юли – началото на август, съвпадащо с фаза начало на цъфтеж.

 

При­чинителят на заболяването поразява листа­та, листните дръжки, стъблата, а в условия­та на нашата страна – много рядко питите на слънчогледа. Първите петна се появяват по листните петури по средните етажи на растенията. Инфекцията започва от върха или странично на листната петура. Листата бързо увяхват и отмират, като остават да висят на стъблото. От листа инфекцията протича по листната дръжка и достига до стъблото. Там се образуват елипсовидни петна, които понякога обхващат от едно до няколко междувъзлия. Петната са светлока­фяви в началото на заразяването, а в края на вегетационния период силно просветля- ват и променят цвета си до сив. Некрозата протича и в дълбочина, като засяга тъкани­те до сърцевината. Тя се разрушава напъл­но, което прави стъблата лесно чупливи.

 

Причинителят на болестта зимува в расти­телните остатъци. Напролет заразява с аскоспори, които се носят от въздушните те­чения. Заразяването се осъществява при 6-и – 8-и чифт листа на слънчогледа. Макар и рядко, болестта се проявява като тъмнока­фяво до черно петно по тилната страна на питата.

 

Борба

 

Оптимална температура за развитието на патогена е 23 – 25оС и в съчетание с валежи от дъжд, роса и висока атмосферна влажност увеличават възможността за епидемично разпространение на болестта.

 

Най-надеждният и сигурен начин за бор­ба със заболяването е използването на устой­чиви сортове и хибриди. Основно и решава­що място в борбата с болестта остава агро­техниката – сеитбообращение, събиране и унищожаване на растителните остатъци. От основната обработка на почвата зависи на каква дълбочина ще попаднат заразените растителни остатъци, а следователно и пери­одът на тяхното разлагане и унищожаване на инфекцията.Най-сигурна е дълбоката оран – над 25 см с плуг и предплужник. С култиви­рането през вегетацията се унищожават пле­велите, с което посевите стават по-проветри- ви, влажността в долните етажи по-ниска.

 

Активни вещества

 

СПИСЪК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

NivaBG.com

Вашият коментар