четвъртък, април 18, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаСъвети

Свободен достъп до КВС

Знаете ли че

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

3.35ХилядиЧетения
NivaBG.com

Знаете ли че, достъпът до актуално КВС (Карта на Възстановената Собственост) и КК (Кадастрална Карта) вече е свободен за вас и не представлява трудност?

Отговорът се крие в Държавен Вестник брой 59, от дата 4.8.2015 г., а подробностите в Чл. 45А от глава V на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. А тя гласи, че Общинската служба по земеделие предоставя безвъзмездно на земеделски стопани изходни данни за ползване, като граници на имоти, попадащи в обхвата на КВС и КК и КР и информация за регистрираните в ОСЗ правни основания в специален SHP и DBF формат.

За целта трябва да подадете в ОСЗ заявление по образец приложение № 13 за получаването на актуално КВС, както и декларация по образец приложение № 14. В случай, че желаете предоставяне на лични данни – трябва да представите документ, удостоверяващ регистрация по реда на чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД.
Предоставената КВС ще бъде в специален изходен формат състоящ се от няколко файла (SHP, DBF и др.). За да отворите и боравите с информацията от КВС ви е необходим специализиран картов софтуер.
Агро Офис® Карти е 100% съвместим с изходните файлове от ОСЗ и е вашият незаменим помощник за зареждане на КВС върху сателитни снимки, БЗС, допустим слой, ПЗП и други.

Прехвърлете вашите имоти от файловете предоставени от ОСЗ на вашия ръчен GPS бързо и лесно с Агро Офис® Карти.
Ако все още нямате Агро Офис® Карти, свържете се с нас сега, за да се възползвате от актуалната ни промоция валидна само до 20 Ноември!

NivaBG.com

Вашият коментар