четвъртък, август 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
РАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна защитаСъвети

Вируси по картофите

Вирусите  са строги паразити

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

402Четения
NivaBG.com

Листното завиване по картофите  – Potatoleafrollvirus (PLRV)

Ипсилон вирус по картофите – PotatoYpotyvirusVУ)

Хикс вирус по картофите – PotatoXpotexvirus (PVX)

A вирус по картофите   Potato A virus (PVA)

S вирус по картофите – Potato virus S (PVS)

М вирус по картофите –  Potato virus M (PVM)

Описание на болестта

За да бъдат унищожени вирусите по картофите трябва заедно с патогена да загине и самата клетка, а това би довело до загиване и на самото растение. За разлика от гъбите и бактериите борбата срещу вирусите  се провежда косвено, насочена е срещу  преносителите им. Освен това тя се извежда превантивно.

Освен икономическите загуби, които причиняват, вирусите водят до бързото израждане на картофите. Много често те се срещат в смесени вирусни инфекции и щетите са още по-големи. Обикновено симптомите се изразяват в мозаичност по листата. Един щам на ипсилон вирус продуцира некротични пръстени по клубените. Вирусът на листното завиване индуцира извиване на  листата  нагоре, те са крехки и при чупене хрущят. Основната част от вирусите по картофите се пренасят от листни въшки по неперсистентен начин. Вирусът на листното завиване се разпространява по персистентен начин от листните въшки.

Стратегия за борба

Добра растителнозащитна практика е засаждането на сертифициран посадъчен материал от картофи .

NivaBG.com

Вашият коментар