петък, март 31, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Болести по пшеницатаОпределител на болести неприятели и плевелиПшеницаСъвети

Вредители при съхранение на зърното

В складовите бази зърното се напада от гъгрици

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

По време на съхранение в складовите бази зърното се напада от различни видове неприятели – гъгрици, брашнояди, молци и др..

Освен преки загуби от изхранването на неприятелите, има и косвени  вреди – запарване и плесенясване на зърното, в резултат на което се натрупват вредни микотоксини.


житна гъгрица жтитна гъгрица

От гъгриците най-опасни и най-разпространени са житната и оризовата. При житната гъгрица вредят ларвите. Те се хранят в зърното като изгризват вътрешността му. В едно зърно се развива една ларва.

 

оризова гъгрицаОризовата гъгрица е с по-висока плътност в сравнение с останалите складови неприятели. Тя предпочита сортовете мека пшеница, но се развива добре и при останалите зърнено-житни култури. За разлика от житната гъгрица в едно зърно могат да се развият и по две ларви. Тя е по-топлолюбив вид и е по-чувствителна на въздействието на ниските температури, което може да се използва успешно при борбата с нея. Мерките, с които се    цели  да не се  недопусне   зараза и да се ограничи разпространението  на неприятелите   започват още преди внасянето на зърното от новата реколта в складовите помещения и се разделят на механични и химични :

  • механично почистване на помещението от прах, паяжини, растителни остатъци от предшестващата  продукция, както и почистване на района около  складовете от плевели и механични отпадъци. След събирането им,  те се изнасят и унищожават далече от района на складовете. Механичното почистване  е задължително  преди химичната обработка.

Химичната обработка  на празните складове се извършва чрез   влажна  или аерозолна дезинсекция  с инсектициди с контактно действие и газова дезинсекция (фумигация).

  • При влажната дезинсекция се използва  тракторна или друга пръскачка, като стените, тавана и пода се напръскват добре с инсектицидния разтвор.
  • Аерозолната дезинсекция е по-ефикасна от влажната и два пъти по-производителна. Използват се механични, термомеханични и димни аерозоли.

След обработката помещението се затваря плътно до изтичане на времетраенето на въздействие (експозиция), и се сигнализира с предупредителна табела.         

Насипването на зърно в третираните складове не трябва да е по – рано от 15-30 дни, в зависимост от вида на употребения продукт за обеззаразяване.

    Регистрирани ПРЗ са :  
Активно вещество  и Търговско наименование на ПРЗ

Разход на работен разтвор

  Начин на приложение

 

 

*ДЕЦИС 2,5 ЕК


 

Делтаметрин

Активно в-тво

3 мл + 12 мл вода за 10 куб.м влажна дезинсекция на празни складове срещу складови вредители  с   ел. разпръсквач  М 1026. Експозиция 48ч.
1 мл/кв.м  площ 0,5-1 л  работен р-р /кв.м. Третира се срещу складови вредители с тракторна пръскачка. Експозиция 48 ч.
  *АКТЕЛИК 50 ЕК   Пиримифосметил

Активно в-тво

 2% разтвор с 0,5 л/ м2 при експозиция 48 часа За  влажна дезинсекция на празни складови помещения срещу складови неприятели Третира се с тракторна пръскачка
1,5 см3с 12 мл вода за 10 м 3 празно пространст-во Складове вредители в празни складове  влажна дезинсекция на празни складове. Ел.разпръсквач М1026 Експозиция 48ч.
1см3 на 1 м2 площ и разход на работен р-р 0,5-1л/ м2 Складове вредители в празни складове  третира се  с тракторна  пръскачка Експозиция 48ч.

 

*ВАЛСАФИД

 

Алуминиев фосфид

Активно в-тво

  2 табл. / куб.м Фумигация. За обеззаразяване на  празни складове  и работни помещения  срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов  бръмбар, молец по сушените плодове Експозиция: 3 денонощия  при t◦ над 20°С; 5 денонощия при t◦ на въздуха   15- 20°С Забележка : продуктът да се разпределя равномерно  и да се изключва електрозахранването

*ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН

Алуминиев фосфид


Активно в-тво

2 табл. / куб.м   Фумигация. За обеззаразяване на  празни складове  и работни помещения  срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов  бръмбар, молец по сушените плодове Експозиция: 3 денонощия  при t◦ над 20°С; 5 денонощия при t◦ на въздуха   15- 20°С
 

*ДЕЦИЯ-ГАЗ-ЕКС-Б- ФОРТЕ


 

Магнезиев фосфид

Активно в-тво

9 г / 2 куб.м Фумигация. За обеззаразяване на  празни складове  и работни помещения  срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, ръждивочервен зърнов  бръмбар, сив брашнен молец 3 денонощия  при t◦ над 15°С; 4 денонощия при t◦ на въздуха   5- 12°С;
  *РЕЛДАН 40 ЕК     Пиримифосметил Активно в-тво 4 см 3 + 12 см вода за 10  м3 празно пространство За третиране на  празни складове  и работни помещения  срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд. Третиране с аерозолен  разпръсквач М1026.
0,25% при разход на работен разтвор 0,5 л/кв.м. За третиране на  празни складове  и работни помещения  срещу оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд. Третиране с тракторна пръскачка

*ФОСТОКСИН ПЕЛЕТИ

Алуминиев фосфид


Активно в-тво

10-15 пелети / кв. м За третиране на празни складове  и мелници – обемна фумигация
и др. разрешени ПРЗ

 

Не забравяйте – всички ПРЗ, които се прилагат  за обеззаразяване на складови  помещения  са първа категория за употреба.

Третирането с продукти за растителна защита от І-ва категория за употреба се извършва под контрола на лице с висше агрономическо образование със специалност “Растителна защита”

Вашият коментар