събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Тютюнопроизводителите искат удължаване на регистрацията до края на май

Стопани изпитват затруднения при осигуряването на документ за правно ползване на обработваемата земя

61Четения

Срокът за регистрация на тютюнопроизводителите в Националния регистър вече е удължен до края на месец април, но има вероятност той да бъде удължен още веднъж – до края на месец май – новината съобщи за Радио Благоевград Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България и президент на ELTI.

„Ние ще направим постъпки в месец април, срокът да бъде удължен до края на май, но нека тютюнопроизводителите не чакат крайния срок, а да имат възможност през тези два месеца, да си набавят необходимите документи. Очакваме до 20 април да има отговор на нашето настояване“ – коментира експертът, който уточни, че такова искане се прави за 6-та поредна година.

Според него, регистрацията е важна, от една страна, за да се спази Законът,  от друга, защото всеки, който отглежда тютюн без да е регистриран, означава, че го прави незаконно. Регистрацията е важна за водената статистика и отчетност на Сектора.

Цветан Филев припомни необходимите документи за регистрацията. Първият, е сключен договор с търговски оператор за изкупуване на тютюна. Вторият важен документ, с който тютюнопроизводителити изпитват затруднения при набавянето му в момента, е документ за правно основание за ползване на обработваемата земя, на която ще бъде засаден тютюнът тази година. Този документ може да бъде – за собствеността на земята, за земя, наета с едногодишен договор, както и аренден договор.

В момента, част от тютюнопроизводителите изпитват затруднения при осигуряването на документ за правно ползване на обработваемата земя, защото има стопани, които използват парчета земя от един общ парцел, който е обозначен с един идентификационен номер. Затова, няма как, всеки наемател да получи отделен идентификационен номер за своето парче обработваема земя, а без такъв документ, не може да стане регистрацията.

„Затова, единствения съвет, който мога да дам на тютюнопроизводителите е оттук нататък да разсаждат тютюна само на имоти, на които имат правно основание да разсаждат тютюн“ – коментира Цветан Филев.

Третият документ, който е необходим за регистрацията е или приемателно-предавателен протокол или фактура, доказваща количествата продаден тютюн.

На въпрос, защо около 20 % от тютюнопроизводителите продължават да не се регистрират, Цветан Филев отговори, че едни го правят, защото нямат документ за правно основание за ползваната обработваема земя, други може би ние са се снабдили навреме с договора с търговския оператор, а трети го правят умишлено, по необясними причини.

„Тютюнопроизводител, който не се е регистрирал през 2018 г. няма да може да участва за евентуално бъдещо подпомагане по Схемата Преходна национална помощ за тютюн, която по предложение на България, може да бъде удължена от 2023 до 2027 г., с Реферетна 2018 г. На 95 % имаме уверение от Европейската комисия, че това предложение ще бъде прието“ – уточни още Цветан Филев.

Виктор Павлов