неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Тютюнопроизводителите настояват второ удължаване на срока за вписване в регистъра

Да бъде удължен срокът за вписване в регистъра до 31 май, настояват от НАТ-2010

Поради повишен интерес от страна на земеделски стопани към отглеждането на тютюн и необходимост от време за набавяне на документи за вписване в Регистър на тютюнопроизводители за 2024г, „Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010“ (НАТ-2010) входира второ писмо до Министъра на земеделието и храните Кирил Вътев за удължаване на срока с още един месец, а именно до 31 май 2024г.

НАТ-2010 настоява за прилагане на Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ), според който със Заповед на Министъра е приложимо удължаване два пъти с по един месец във всяка една от кампаниите. С писмо до ведомството през март, Асоциацията веднъж подсигури срок от един месец чрез Заповед на Министъра.

През 2023г в Регистър тютюн са вписани 7 374 земеделски стопани. Към 10 март 2024г броят на регистрираните тютюнопроизводители надхвърли 6 000.

Виктор Павлов