вторник, януари 26, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Тръгна приемът по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Кандидатстват производители, вписани в лозарския регистър

171Четения

От днес, 24 август, до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Подпомагат  се конверсия на сортовия състав на насажденията. Това включва изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция.

Финансира се и промяна на местонахождението на лозята – изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция.

Последната дейност за подобряване на техниките за управление на лозята. Тук влизат изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката.

За помощта могат да кандидатстват производители, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки. Те могат да бъдат физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица,

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 80 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Виктор Павлов