четвъртък, януари 20, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Трансформация на земеделието чрез разумни средства и контрол

Ще успеят ли новите „силни на деня“да превърнат добрите си намерения в решения в полза на земеделския сектор у нас?

Депутатите целят затягане на режима за наемане и аренда на земеделски земиДепутатите целят затягане на режима за наемане и аренда на земеделски земи

Очакваме дискусията за земеделската политика на намиращата се още в процес на проектиране управленска коалиция тепърва да предизвика отклик и резонанс сред отделните браншове. На първо четене сигурно повечето медии са се спрели върху декларираното намерение големите , тъй като се оказват достатъчно големи да не получават субсидии. От изказванията на взелите участие в дискусията политици, експерти и активисти на НПО сектора може да се извлече следната формула- промяна в модела в сектора чрез разумни решения и политики, засилване на контрола, и повишаване на конкурентноспособността на земеделските производители чрез създаване на възможности да предлагат продукцията си на регионални тържища.

Каквото и да се говори обаче, субсидиите поне в модела налагане на европейско ниво са почти половината от средствата които от нашия джоб отиват за земеделие. Ако Европа искаше да промени нещо, щеше да промени из основи този модел, чийто резултат си остава директното и пряко дотирано производство на агросуровини и храни. Дали да въведе задължителни за всички страни членки тавани или нещо повече – постепенно да замени директното подпомагане с различни финансови инструменти. Вместо това остави този модел с малки промени, виждаме ги отразени или по-скоро ще ги видим отразени и в новия стратегически план. Те са свързани с минимално преразпределение на средствата и налагането на нови екологични ангажименти. Все пак от Брюксел дадоха по-голяма свобода на отделните страни да моделират своите мерки в изпълнение на заложените цели, като се съобразят с различни регионални особености и ниво на развитие на земеделието. Това означава, че ние сами можем да променим посоката на развитие на земеделието и разпределение на субсидиите- от големите към малките и средните. Доколко това може да се случи ще зависи от това доколко предложените мерки първо ще бъдат обсъдени с представители на бранша, ще получат нужната експертиза и доколко ефективно ще бъде тяхното прилагане.

Не трябва да забравяме, че начинът на подпомагане на земеделските производители зависи както от следваните политики на страните членки на европейско ниво, така и от позицията на комисия и парламент. Част от вземането на тези решения са и лобистките организации на фермерите, които защитават не само неограниченото получаване на субсидии, но и запазване на статукво близко до моментното, при което по-голямата част от средствата да отиват в ръцете на по-големите производители.

Все още е прекалено рано да се каже, кои от изявените намерения за развитие на сектора ще се превърнат в политики, които да доведат до добър резултат и да тласнат отделните сектори в земеделието по-напред от сегашното им не много радостно състояние. Трябва обаче да признаем, че част от участвалите в дискусиите политически играчи са с твърде малки познания относно случващото се в сектора, и ще имат нужда от силна експертна подкрепа за да изчистят и оформят изказаните от тях предложения в приемливи за бранша решения. Добре е , че още на този първичен етап на обсъждане на бъдещата земеделска политика се заговори за приемане на така дълго чакания закон за браншовите организации, който да изчисти сектора от образования- еднодневки или такива с неясна членска маса.

Като споменаваме бранша, една от най-сериозните като позиции и структура в него организация на зърнопроизводителите вече излезе със своя позиция, в която изрази подкрепа за преговорите за съставяне на коалиционно правителство и изрази намерения да иницира срещи, в които чрез открит диалог да се поставят основните проблеми в земеделието. „Осъзнаваме необходимостта от разширен състав на разговори по темата „Земеделие“ и призоваваме бъдещите политики на следващото правителство да се водят с представители на всички браншови организации. Всеки друг формат на разговори оставя отпечатъка на съмнението, че в хода на разговорите ще се прокара дългата ръка на лобизма“, се казва в становището им.

От своя страна представители на животновъдни асоциации смятат, че във водените консултации отрасълът е бил с незначително присъствие, и считат, че политици и експерти са го подценили. По време на преговорите като техен представител както се знае се включи Симеон Караколев, който е поставил проблеми свързани с разпределението на пасищата, преминаването от трета във втора категория на труда на животновъдите при пенсиониране, легализиране на директните продажби на агнета и ярета от фермите, достъп до земя от държавния поземлен фонд и за животновъдите и други.

Към момента не открихме становища за проведените консултации по бъдещата политика в земеделския сектор на други активни в обществените отношения браншови организации като тези на собствениците на земеделски земи, националната биоасоциациямалинопроизводитлите.

В тази първоначална фаза на преговори по бъдещите политики е видно поне, че политическите фигури които ще предлагат, приемат и реализират мерки по тях са отворени към позициите и експертизите на браншовите организации. Остава ни да видим дали ще претворят добрите си намерения в добре работещи политики за земеделието. Скоро ще видим…