петък, септември 22, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоРастителна защита

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА с Ново, по-високо ниво на защита от болести

От тази есен на българските зърнопроизводители ще бъде на разположение ВИБРАНС ДУО- първият фунгицид на Синджента, специално разработен за третиране на СЕМЕНА житни култури.

ВИБРАНС ДУО е системен фунгицид за третиране на семена житни култури, със системно и дълготрайно предпазно действие срещу болести, пренасяни чрез семената, и почвени патогени, причиняващи гниене и загиване на семената и кълновете.ВИБРАНС ДУО е системен фунгицид за третиране на семена житни култури, със системно и дълготрайно предпазно действие срещу болести, пренасяни чрез семената, и почвени патогени, причиняващи гниене и загиване на семената и кълновете.

Обеззаразяване на семена пшеница

През последните години в растителната защита в България навлиза нов клас активни вещества фунгициди, които инхибират ензима сукцинат дехидрогеназа. Те се обозначават със съкращението SDHI. Ензимът сукцинат дехидрогеназа е отговорен за клетъчното дишане на патогените и производството на енергия. Чрез инхибирането му се потискат жизнените процеси и прорастването на спорите и мицелообразуването, което елиминира проникването и развитието на патогена в растенията.

До момента, новият клас фунгициди (SDHI) намира основно приложение във формулациите фунгициди за листно третиране по време на вегетация на културните растения. Но ето, че от тази есен на българските земеделски зърнопроизводители ще бъде на разположение ВИБРАНС ДУО, който е базиран на Седаксан – първия фунгицид на Синджента, специално разработен за третиране на семена житни култури.

ВИБРАНС ДУО е системен фунгицид за третиране на семена житни култури, със системно и дълготрайно предпазно действие срещу болести, пренасяни чрез семената, и почвени патогени, причиняващи гниене и загиване на семената и кълновете.

Системното действие на активното вещество Седаксан във ВИБРАНС ДУО и почвената мобилност на фунгицида осигуряват защита не само на семената, но и на цялата коренова система и на младите растения в критичните фази на развитие, наред с което оказва благоприятно стимулиращо действие, което помага на растението да се справя по-добре със стресови климатични условия. Второто активно вещество Флудиоксонил е широкоспектърен контактен фунгицид, който прекъсва осмотичната сигнална трансдукция на митоген-активираната протеин киназа. По този начин се повлиява синтеза на клетъчната стена и се контролира общото нарастване и разпространение на патогенния мицел. Така, иновативната формулация на Синджента ВИБРАНС ДУО осигурява изключителен контрол на най-важните болести в петте житни култури. ВИБРАНС ДУО се отличава с още много предимства, например и двете активни вещества Седаксан и Флудиоксонил имат отлично придвижване в почвата – разпространяват се от семето в обкръжаващата го почва и създават защитен облак около семето, кореновата система и основата на стъблото на младото растение. Седаксан има ненадминато стимулиращо действие за развитието на кореновата система. Поради това стартът и развитието на житната култура са оптимални, усвояването на влагата и хранителните вещества е по-добро, а устойчивостта на различни стресови фактори е завишена, което, заедно с отличния контрол на Фузарийно кореново гниене, Главни, Септориоза и други болести, допринася за отличното опазване на потенциала за добив. И така, стигайки до контролираните болести, нека ги отбележим – ВИБРАНС ДУО контролира: при пшеница – снежна плесен (Monographella nivalis), септориоза (Septoria nodorum), фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), твърда главня (Tilletia caries), праховита главня (Ustilago tritici) и ризоктония (Rhizoctonia sp) в доза 200 мл продукт на 100 кг семе; при ечемик – снежна плесен (Monographella nivalis), ленточна болест (Pyrenophora graminea), праховита главня (Ustilago nuda, покрита главня (Ustilago hordei), фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) в доза 200 мл продукт на 100 кг семе; при ръж – снежна плесен (Monographella nivalis) и покрита главня (Ustilago occulta) в доза 200 мл продукт на 100 кг семе; при тритикале – снежна плесен (Monographella nivalis) в доза 200 мл продукт на 100 кг семе; при овес – праховита главня (Ustilago avenae) в доза 150 мл продукт на 100 кг семе.

Практическите предимства на ВИБРАНС ДУО са много, но си заслужава да отбележим, че осигурява комбинирано контактно, предпазно, системно и лекуващо действие; осигурява достатъчно последействие и елиминира риска от резистентност; стимулира по-бързото поникване, дори при неблагоприятни условия; спомага за изравнено и дружно поникване на здрави растения; спомага за израстване на по-дълги поници и „по-силно“ братене; стимулира образуването на по-дълга и по-мощна коренова система; има действие както в райони със студено и влажно време, така и в райони със сух климат. Във ВИБРАНС ДУО е вградена и водещата технология Формула М на Синджента, която осигурява отлично прилепване и задържане на препарата върху семенната обвивка, много голяма леснота и висока скорост/продуктивност при третиране и дори повече – ВИБРАНС ДУО може да се прилага неразреден или разреден (общ работен разтвор до 1,5 л/100 кг семена).

Дългогодишните опити и приложение в производствени условия показват отличен принос на ВИБРАНС ДУО за повишаването на добивите. Например, опити в пет страни в Европа показват, че в 72% от тях третирането с ВИБРАНС ДУО осигурява до 70 кг/дка по-висок добив в сравнение с водеща конкурентна формулация. Други опитни резултати с ВИБРАНС ДУО показват до 218 кг/дка по-висок добив от третирани с Вибранс Дуо семена на зимна пшеница спрямо нетретираните, при 16% заразеност със Снежна плесен.

Всичко казано дотук дава основание на Синджента да смята, че с ВИБРАНС ДУО българските земеделски производители могат до постигнат нови върхови резултати при добивите от пшеница и други житни култури.