вторник, март 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Удължаване на финансирането по програмите с година

Целта е улесняване на прехода от текущите схеми за подпомагане към новото законодателство

Париж  е против предложението на ЕК за съфинансиране на бъдещата ОСППариж е против предложението на ЕК за съфинансиране на бъдещата ОСП
Гардоприм Плюс Голд

Финансирането по европейските програми ще може да се удължи. Държавите-членки, при които възникне недостиг на средства, ще имат възможност да удължат техните Програми за развитие на селските райони 2014-2020, до 31 декември 2021 г., като финансират програмите от съответните им разпределени бюджети за 2021 г. Целта е улесняване на прехода от текущите схеми за подпомагане към новото законодателство, което се очаква да влезе в сила от 1 януари 2022 г.

По този начин ще се удължи с една година на действието на текущото законодателство за ОСП и въвеждане на пакет от преходни мерки, е да се избегне прекъсване в изплащането на директни плащания за земеделските стопани и подпомагането за другите бенефициенти на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейският фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през 2021 г.

ЕС трябва „да продължи да изплаща финансовото подпомагане съгласно законодателството за ОСП, действащо през периода 2014-2020 г.“, което включва седем регламента – Регламент 1303/2013, Регламент 1305/2013, Регламент 1306/2013, Регламент 1307/2013, Регламент 1308/2013, Регламент 228/2013 и Регламент 229/2013, се казва още в предложението.

Комисията настоява удължените ПРСР да запазят поне същото ниво на екологични и климатични цели. Европейските министри на земеделието отказват да вземат окончателно решение относно законодателното предложение и реформата на ОСП след 2020 г. преди да имат яснота относно бюджетите, с които ще разполагат през периода 2021-2027 г. Предложението за преходни мерки беше представено за обсъждане също пред Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент на 5 ноември.

NivaBG.com
Виктор Павлов