четвъртък, октомври 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Удължават срока за кандидатстване за авансови плащания за преструктуриране на лпзя до 15 септември

Удължаването ще даде възможност на всички бенефициенти със сключени договори по лозаровинарската програма през 2019 г, за подпомагане да се включат

Българският призводител трябва да се ориентира към производство на бели сортове гроздеБългарският призводител трябва да се ориентира към производство на бели сортове грозде
235Четения
NivaBG.com

Срокът за кандидатстване за авансови плащания по мярката за преструктуриране на лозя е удължен до 25 септември, съобщиха от фонд „Земеделие:. Промяната е утвърдена с изменение на Наредба 6 от 2018 година.        Проекти по мярката за преструктуриране и конверсия се приемаха от 28 януари до 8 февруари 2019 г., а за инвестиции в предприятия – от 17 до 27 юни 2019 г. След отчитане на остатъчен неусвоен ресурс по мярката за конверсия, беше взето решение да се отвори допълнителен прием по нея в периода 19-20 август 2019 г.

Удължаването на сроковете до 25 септември ще осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, които имат сключени договори за 2019 г. по Лозаро-винарската програма.

NivaBG.com