събота, юли 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Удължават срока за подаване на документи по агроекологичните интервенции

Aerial cityscape landscape view of farmland in Ile D'Orleans, Quebec, Canada

До 30 септември се удължава срокът за предоставяне допълнителни документи за част от интервенциите в областта на агроекологията. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
Промяната цели да предостави възможност на земеделските стопани да разполагат с повече време за подготовка и предоставяне на изискуемите документи за одобрение за участие и получаване на плащане по интервенциите в областта на околната среда и климата.
В предложението за предоставяне на по-дълъг срок не са идентифицирани допълнителни рискове по отношение на осъществявания контрол и своевременната обработка на подадените заявления.
Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 21 юли 2024 г.

Виктор Павлов