събота, февруари 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Улесняват сключването на еднодневни трудови договори в земеделието

Предлага се отпадане на изискването регистрираните земеделски стопани да представят регистрационна карта

143Четения

Един от най-големите проблеми за земеделските производители са еднодневните трудови договори. Затова се предлагат  промени в наредба, които да улеснят стопаните при сключването на еднодневни трудови договори за селскостопанска работа. Измененията се предвиждат в проект на Наредба за изменение за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори, публикувана за обществено обсъждане.

С проекта се предлага премахване на изискването регистрираните земеделски стопани да представят регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие“, като наличието на регистрация ще се проверява по служебен ред от инспекцията по труда.

Съгласно действащата нормативна уредба, както земеделските стопани, така и тютюнопроизводителите, се регистрират в регистри към Министерството на земеделието, храните и горите. Изискването за представяне на документи за регистрация представлява допълнителна административна тежест, която може да бъде намалена при извършване на служебни проверки от инспекция по труда в съответните регистри.

Целта е да се подобри функционирането на пазара на труда в определени региони на страната, където тютюнопроизводството е традиционен сектор. В същото време се намалява административната тежест за земеделските стопани и тютюнопроизводителите.

Освен земеделските стопани, и тютюнопроизводителите вече имат право да сключват еднодневни трудови договори. Това беше прието от парламента и разписано в Кодекса на труда в края на миналата година. Така трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа ще може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител.

Последните промени са свързани със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се разшири кръга на лицата, които могат да сключват трудови договори за извършване на краткотрайната сезонна селскостопанска работа за един ден, като се включиха в него и тютюнопроизводителите.

 

Виктор Павлов