събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Улрике Мюлер: Ще разчитаме на науката за изпълнението на новите еко схеми

10-те милиона земеделски производители в ЕС имат нужда от сигурност за да планират бъдещи инвестиции

Европейските институции ще разчитат на приноса на науката за изпълнение на новите еко схеми, каза вчера пред депутатите един от докладчиците по ОСП Улрике Мюлер.. За целта според нея е необходимо създаване на регионални концепции с принос на новите научни познания. „Това е основната цел на така наречените еко схеми, като също така трябва да се създадат възможности, фермерите да се стимулират да прилагат възможно най-екологосъобразните методи на производство“, каза още тя, давайки пример с Бавария, където всяко трето стопанство е част от сега съществуващи по втория стълб еко схеми.

10-те милиона земеделски стопани имат нужда от по-голяма сигурност за да планират бъдещето си. Имаше много отрицателни коментари за приноса на земеделието към обществото. Ясно е, че имаме нужда от по-добри икономически възможности. 8,5 млн. стопанства са с под 70 хектара и ежедневно ни доставят висококачествена храна, но по време на пандемията в по-богатите страни членки гражданите се замислиха за продоволствената сигурност“, каза евродепутатката.“

Премахване на принципа- единен подход за всички

Според нея новата ОСП има нужда от „практични решения“ и „разумно изпълнение“, без да се ръководи от идеологията. Тя се фокусира в своя доклад върху четири елемента: Първото е как може да се отрази рамката на ОСП в националните стратегически плаnове?. За целта по думите и е нужна по-голяма гъвкавост Другото е : по-голяма отговорност на страните членки и в същото време истински единна ОСП, като се прилага последователно единен одитен принцип, като изпълнението на общите цели е на базата на сравними показатели.