вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

УСТОЙЧИВОСТ КЪМ РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ НА РАПИЦАТА

 По-ниски загуби на добив поради генетична устойчивост към разпукване на шушулките

Генетичната устойчивост към разпукване на шушулките е основна характеристика на всички хибриди DEKALB®. Те могат значително да намалят загубите на добив преди и по време на прибирането на реколтата, като по този начин предпазват вашите добиви и свеждат до минимум появата на самосевка рапица на повърхността.

 

Предимства на устойчивостта към разпукване на шушулките:

// Намалява загубите, причинени от падане на зърната при неблагоприятни метеорологични условия преди прибирането на реколтата от рапица (буря, градушка, силен дъжд и др.) и закъснение спрямо датите, предвидени за прибиране на реколтата

// Увеличава гъвкавостта на реколтата чрез допълнителен прозорец за жътва, който позволява прибирането на пшеничната реколта да бъде приключено преди прибирането на реколтата от рапица, за да се гарантират качествата на пшеницата

// Свежда до минимум появата на самосевка рапица при следващите култури в сеитбообращението

 

Повече гъвкавост при прибиране на реколтата

Високата гъвкавост по отношение на времето за прибиране на рапицата, устойчива към разпукване на шушулките е експериментално доказана и многократно потвърдена в практиката.

 

Изведени са многократни проучвания, свързани с различни моменти на жътва на рапицата:

При прибиране на реколтата около три седмици след най-благоприятната дата за постигане на зрялост, средната загуба на реколта от хибридите DEKALB®, устойчиви на разпукване на шушулките, е почти 6 %, а загубата на добив от хибридите, използвани за сравнение, е над 19 %.

Сила на наклон на листата при неблагоприятни условия

Източник: Снимката е направена на 17.07.2019 г.; 5 дни след градушка и силен дъжд

Загуби след градушка: Хибридите DEKALB® с устойчивост към разпукване на шушулките прибл. 10 %, сортове, използвани за сравнение, без устойчивост към разпукване на шушулките прибл. 50 %

Резултатите от изпитването показват, че хибридите DEKALB® с устойчивост към разпукване на шушулките имат ниски загуби на реколтата от рапица, докато хибридите, използвани за сравнение, показват значителни загуби в добива (до -19 %). Освен това изпитванията показват, че хибридите DEKALB® с висока устойчивост към разпукване на шушулките намаляват риска от намален добив, причинен от неблагоприятни условия. Така при изпитване на хибрида ДК ИМАРЕТ в условията на градушка и силен дъжд, неговата реколтата е била значително по-висока непосредствено преди събирането ѝ.