понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Усвоените европейски субсидии са два пъти повече от разходите за наем на земеделска земя

Над 70% от земеделските земи у нас се обработват от арендатори

Европейската комисия представи Законодателните си предложения относно ОСП до 2020 г.Европейската комисия представи Законодателните си предложения относно ОСП до 2020 г.

Заедно с Чехия и Словакия страната ни е сред лидерите с най-голям дял на земеделските земи управлявани от големите стопанства, пише в анализа посветен на страната ни Димитър Събев. Той е част от наскоро публикуваното изследване, озаглавено  „Къде отиват парите“ , в което се говори за свързаността на субсидирането в земеделието и политиката, и се посочват различни примери за конфликт на интереси. Авторът констатира, че достъпът до евросредства е довел до задълбочаване на този процес. Според последните данни на Евростат за концентрацията на земеделска земя които са от 2016 година , 48,6 на сто от земята в България се обработва от ферми с годишен оборот над 500 000 евро.

„Ясно е, че България, заедно с Чехия и Словакия, са сред страните от ЕС с най-висок дял земя, обработвана от големи стопанства Това изключително високо ниво на концентрация вече е факт преди присъединяването на ЕС към тези страни и все пак непредвидените или погрешно преценени ефекти на ОСП върху незрелите селскостопански сектори в постсоциалистическите страни на Европа може да са задълбочили това ниво на концентрация“, пише той.

Още по-показателно е сравнението на ЕС според това дали земята се обработва от собствениците или от наематели . Отново България, Чехия и Словакия се движат в същата посока, с много висок дял земя, обработвана от наематели. Българският резултат от 72 процента далеч надхвърля средния за ЕС (45 процента) и, като се вземат предвид последните събития, делът на наемателите в България най-вероятно се е увеличил през последните години. Този процес се отразява и от бързата гибел на малките и средните семейни ферми.

През 2013 г. собствениците обработваха една трета от земята в България; през 2016 г. този процент е спаднал до 12,4%. Изричното акцентиране в ОСП върху начина на живот в селските райони не е допринесло много за противодействие на този процес. Според Националните икономически сметки през 2018 г. са платени земеделски наеми в размер на 1,138 милиарда лева (580 милиона евро, 1 евро = 1,96 лева). Тези наеми на земя са освободени от данък и се разпределят най-вече между обикновените български домакинства, които притежават земята . Оказва се, че усвоените средства от бюджета за земеделие на еС са два пъти по-високи от разходите на наемателите за отдаване под наем на земята.

Димитър събев е автор на частта  за българското земеделие в мащабното изследване „Къде отиват парите“,  с което ви запознахме вчера.  Днес ще ви запознаем с част от акцентите в него, посветени на страната ни- някои от тях познати, а други не съвсем, подкрепени със съответното количество данни.