сряда, септември 22, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

В БОРБА СРЕЩУ БАЛУРА В ЦАРЕВИЦА – ЕКИП® ИЛИ НИКОСУЛФУРОН ???

В БОРБА СРЕЩУ БАЛУРА В ЦАРЕВИЦА – ЕКИП® ИЛИ НИКОСУЛФУРОН ???

  • Екип® притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.
  • Безопасност. Освен с ефикасност Екип® се отличава и с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи на антидотната технология, вградена в Екип®.
  • Антидотът и активното вещество са свързани на молекулно ниво и проникват и работят заедно в царевицата.   Това позволява, дори при припокриване с Екип® на една и съща площ погрешка, да няма негативен ефект върху културното растение.
  • Бързина на поемане. Екип® се поема на 90% за два часа.

Сравнение на растения, третирани с Екип® спрямо Никосулфурон

Снимка 1: Коренищен балур, третиран с Екип 250 мл/дка
Снимка 1: Коренищен балур, третиран с Екип 250 мл/дка
Снимка 2: Коренищен балур, третиран с никосулфурон 125 мл/дка
Снимка 2: Коренищен балур, третиран с никосулфурон 125 мл/дка

 

Снимка 5: Коренищен балур, третиран с Екип 250 мл/дка
Снимка 5: Коренищен балур, третиран с Екип 250 мл/дка
Снимка 6: Коренищен балур, третиран с никосулфурон 125 мл/дка
Снимка 6: Коренищен балур, третиран с никосулфурон 125 мл/дка

САМО СЕГА МОЖЕТЕ ДА СИ ОСИГУРИТЕ БЕЗУПРЕЧЕН КОНТРОЛ НА БАЛУР В ЦАРЕВИЦА НА ПО-ДОБРА ЦЕНА!

 ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ЕКИП® ДО 10.07.2020Г. 

За повече информация посетете нашия сайт www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални

представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.