понеделник, ноември 29, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

В Германия: По-малко субсидии за големите от 2023 г.

Без тавани но с намаляване на плащанията за стопанствата с не 60 хектара

През новия програмен период на ОСП властите в Германия предвиждат по-малко субсидии за големите стопанства, съобщава agrarheute.com. Според плановете на федералното правителство не се предвижда въвеждане на тавани върху плащанията на хектар, но ще има дегресивна ставка за стопанствата с над 60 хил. хектара. Това означава , че за суми между 60 и 100 хил. евро се предвижда намаление от 5% , а за суми над 100 хил. евро – 10%. Спестените от дегресивната ставка средства трябва да се влеят във втория стълб на ОСП и така да се допринесе за намаляване на различията между селските региони в източните и южни части на страната.
За изпълнението на амбициозната цел за 20% от площите да са за биопроизводство се планират годишно да се заделят до 900 млн. евро за насърчаване на мерки като : биоживотновъдството, запазване на агро-лесовъдските системи върху обработваемите площи, за отглеждане на култури насърчаващи запазването на биоразнообразието, за увеличение на иначе регламентираните 3% площите в стопанствата, които ще се оставят като непродуктивни и други.
Вместо 7% от 10% от средствата по директните плащания ще се заделят за подпомагане на стопанствата за т. нар първи хектар, като за първия хектар ще се дават около 67 евро, а за следващите 20 хектара – по около 37 евро/ха.
От ведомството на Юлия Кльокнер предлагат от тази схема на подпомагане да се изключат стопанства с над 300 хектара обработваеми земи.
За младите фермери ще са запазени 2% от парите по директните плащания или 98 млн.евро, като за стопанства до.120 хектара те ще получават по около 70 евро на хектар. В сегашния вариант на подпомагане, те получават субсидии за стопанства само до 90 хектара.