петък, декември 4, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

В Германия предлагат план за подобряване защитата на работещите в месопреработвателната индустрия

Долна Саксония и Северен Рейн Вестфалия искат по-строги правила за месопреработвателите

103Четения

Двете германски провинции Северен Рейн Вестфалия и Долна Саксония са иницирали специален план от 10 точки за повишаване защитата на работещите в месопреработвателните предприятия, съобщава специализираният портал agrarheute. com. Министърът на труда на провинция Долна Саксония коментира, че зачестилите случаи на заболели от коронавируса работници от колективите на редица германски кlаници не са случайни, и налагат системни промени в бранша тъй като нередностите при настаняване на заетите все още не се контролират и санкционират успешно.

От гледна точка на отделните провинции е необходима промяна в условията на труд и здравеопазването на заетите сезонни работници, както и отношението към тях. Ето защо е необходим по-ефективен контрол от страна на държавата. Провинциите обявиха, че ще подкрепят решение на федералното правителство за включване на кланиците и месопреработвателните предприятия от 2021 година в специална програма за защита на труда.

Сред мерките, които се предлагат са: промяна на търговските модели и отказ от непрозрачните трудови договори и изплащане на пълни и еднакви възнаграждения според работата. Освен това в бъдеще всички работещи в кланиците ще трябва да се регистрират по електронен път, така че да се избегне идването на работа на болни работници за да не са заплашени от орязване на възнагражденията при нарушаване на правилника на работа. Предвиждат се въвеждането и на нови стандарти за хигиена като в това число и на масово поставяне на филтри в помещенията. По-големите месопреработватели ще бъдат задължени да въведат специален регистър с данните на наетия от тях персонал, който да предоставят при поискван от властите.